Obrana doktorskoga rada mr. art. Branimira Bartulovića- Sakralno slikarstvo Poljičke kneževine u XVII. i XVIII. stoljeću.


Javna obrana doktorskoga rada mr. art. Branimira Bartulovića održat će se u petak, 30. studenog
2018. godine, s početkom u 11 sati u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu.


Naslov rada: Sakralno slikarstvo Poljičke kneževine u XVII. i XVIII. stoljeću.22.11.2018
Obavijesti Doktorski studijCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.