Održavanje nastupnog predavanja mr. art. Antonije Gudelj


 

Ur. broj: 08- 01-7/19.

 

Široki Brijeg, 10. siječnja 2019.

 

 

 

      Na temelju  članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u umjetničko-nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru, 

 

 

 

                                                                                            O G L A Š A V A

 

 

 

Dana 22. siječnja 2019. godine, mr. art. Antonija Gudelj održat će nastupno predavanje za izbor u umjetničko-nastavno zvanje docenta na umjetničko područje, polje likovna umjetnost, grana grafika s početkom u 11 sati, dvorana broj 1. na  Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, pod naslovom: " Uvod u povijest japanskog drvoreza".

 

Ocjenu nastupnog predavanja dat će Povjerenstvo, imenovano na sjednici umjetničko-nastavnog vijeća Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru održanoj 31. listopada 2018. godine, u sastavu:

 

 

 

1.         red. prof. mr. art. Igor Dragićević, predsjednik,

 

2.         izv. prof. dr. art. Silva Radić, članica

 

3.         doc. dr. art. Taida Jašaravić, članica

 

 

 

 

 

                                                                                                                       D E K A N  :

 

                                                 red. prof. Stjepan Skoko

 10.01.2019
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.