Predaja mapa i prijava na diplomske studije- rujanski rok
Pozivi, natječaji i stipendije


Drugi termin za prijem mapa 2.9.2019. godine -5.9.2019. godine 10-12 h

Prijemni ispit za preddiplomski studij likovnih umjetnosti održava se od 9.9.2019. godine do 12.9.2019. godine.

Detaljan raspored prijamnog ispita biti će objavljen na web stranici Alu.

Dokumenti potrebni uz mapu:

Svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi kao i dokument o položenom završnom ispitu ili maturi (mogu bit ovjerene kopije).

Dokument o državljanstvu/domovnica, rodni list (mogu bit ovjerene kopije).

Osobni podaci kandidata; adresa, br. mobitela, e-mail (biografija).

Akontacija za prijavu i pregled mape u iznosu od 100 KM na račun Akademije UNICREDIT BANK DD MOSTAR- BR. RAČUNA 3381302271341628

(PRILOŽITI UPLATNICU UZ PRIJAVU.)

Kandidati su dužni uz prijavu, osim propisane dokumentacije, predati mapu domaćih radova koja treba sadržavati slobodne radove po opservaciji i imaginaciji minimalno tridesetak radova ( slobodna veličina) u boji i crtežu.

Radovi trebaju biti u mapi tvrdih korica, formata 70x100 cm.

 

Prijave za upise na diplomske studije grafičkog dizajna, slikarstva, grafike i kiparstva drugi termin:

- od 2.9.2019. godine do 5.9.2019. godine 10-12 h

 

PROPISANA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA DIPLOMSKI STUDIJ:

Prijava-  klasični obrazac prijave (dokument u wordu koji sadrzi Vaše osnovne podatke, naziv i adresu ustanove na koju se prijavljujete, datum, vlastoručni potpis te predmet prijave).

Diploma o završenom preddiplomskom studiju i dodatak diplomi (ovjerene kopije).

Dokument o državljanstvu/domovnica, rodni list (mogu bit ovjerene kopije).

Osobni podaci kandidata; životopis, adresa, br. mobitela, e-mail.

 

-Nakon što Povjerenstvo za pregled prijava kandidata za upis pregleda zaprimljene prijave, kandidati će biti obavješteni o  ostalim detaljima vezanim za upis.


Upisi u prvu godinu diplomskih studija - drugi termin provoditi će se 


od 16.9. 2019. godine do 21. 9 2019. godine 10-12 h.

Detaljne informacije možete dobiti na mail alu@sum.ba .....

 17.07.2019
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.