Nastavni plan i program
1.1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija:

Preddiplomski sveučilišni studijski program

Vrsta studija:
Preddiplomski studij likovnih umjetnosti

Znanstveno područje:
Umjetnost

Znanstveno polje:
Likovna umjetnost

Znanstvene grane:
Slikarstvo, kiparstvo, grafika

Nositelj studija:
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Trajanje:
6 semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova:
180

Postupak i uvjeti upisa:
Upis se vrši na temelju javnoga natječaja. Uvjeti upisa dani su u točki 2.2.

Kompetencije:
Sa završenim preddiplomskim studijem likovnih umjetnosti prvostupnik slikarstva, kiparstva ili grafike osposobljen je za samostalnu izlaganje vlastitog rada i njegovu prezentaciju. Također, spreman je za stručnu suradnju s umjetničkim institucijama poput galerija i muzeja. Po završetku preddiplomskog studija studenti mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i neki srodni diplomski studij.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija:
Prvostupnik slikarstva, prvostupnik kiparstva, prvostupnik grafike


1.2. UVJETI UPISA NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ I TRAJANJE STUDIJA

Preddiplomski sveučilišni studij likovnih umjetnosti organizira se u trajanju od 6 semestara tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 180 ECTS bodova. Uvjeti upisa na studij su završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit. Kandidati su dužni uz prijavu, osim propisane dokumentacije, predati mapu (tvrdih korica formata 70x100 cm) s minimalno tridesetak radova slobodne tematike u boji i crtežu. Nakon pregleda mapa objavljuje se popis kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu.

1.3. STRUKTURA I ORGANIZACIJA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA

Preddiplomski studij traje tri godine, odnosno šest semestra. Svaka se godina dijeli na dva semestra. Svi predmeti su obvezni. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova. Završni ispit polaže se u šestom semestru, a on se sastoji od teorijskog dijela rada, praktičnog dijela i usmenog izlaganja.

1.4. UVJETI UPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA I UVJETI PRIJENOSA ECTS BODOVA S DRUGIH FAKULTETA

Maksimalni broj studenata na praktičnom dijelu pojedinih modula je 10. Veličine studentskih skupina na teorijskom dijelu (zajednički kolegiji za sve module) je od 20 do 30 studenata.Da bi student upisao višu akademsku godinu u protekloj akademskoj godini treba steći minimalni broj ECTS bodova kojeg određuje Senat Sveučilišta u Mostaru. Pri upisu nove akademske godine student, koji nije položio sve predmete, najprije upisuje nepoložene ili neupisane predmete iz prethodne akademske godine. Ispit iz jednoga upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje dekan. Student je obvezan pohađati predavanja, seminare i vježbe. Prijavu studenata na pohađanje nastave ovjerava nastavnik prvim potpisom, a potvrdu pohađanja drugim potpisom. Student može maksimalno izostati s 20 % nastave. Predmetni nastavnik i asistent vode evidenciju pohađanja predavanja.Vođenje kroz studij organizira se preko studentskih predstavnika i prodekana za nastavu.

1.5. NASTAVNE I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

SMJER „SLIKARSTVO“
PRVA GODINA
SEMESTAR I.
     
Crtanje I 2+10 10 ECTS
Slikarstvo I 1+3 4 ECTS
Kiparstvo I 1+3 4 ECTS
Grafika I 1+3 4 ECTS
Mali akt I 1+3 4 ECTS
Plastična anatomija I 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti I 2+0 2 ECTS
 
SEMESTAR II.
     
Crtanje II 2+9 9 ECTS
Slikarstvo II 1+3 4 ECTS
Kiparstvo II 1+3 4 ECTS
Grafika II 1+3 4 ECTS
Mali akt II 1+3 4 ECTS
Plastična anatomija II 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti II 2+0 2 ECTS
Engleski jezik 1+0 1 ECTS
 
DRUGA GODINA
SEMESTAR III. – slikarstvo
     
Slikarstvo III 2+12 12 ECTS
Mali akt III 1+4 5 ECTS
Plastična anatomija III 1+1 2 ECTS
Slikarska tehnologija I 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti III 2+0 2 ECTS
Filozofija umjetnosti I 1+0 1 ECTS
Teorija prostora I 2+0 2 ECTS
Psihologija odgoja i obrazovanja I 2+2 4 ECTS
 
SEMESTAR IV. – slikarstvo
Slikarstvo IV 2+12 12 ECTS
     
Mali akt IV 1+4 5 ECTS
Plastična anatomija IV 1+1 2 ECTS
Slikarska tehnologija II 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti IV 2+0 2 ECTS
Filozofija umjetnosti II 1+0 1 ECTS
Teorija prostora II 2+0 2 ECTS
Psihologija odgoja i obrazovanja II 2+2  4 ECTS
 
TREĆA GODINA
SEMESTAR V. – slikarstvo
     
Slikarstvo V 2+10 10 ECTS
Mali akt V 1+3 4 ECTS
Povijest umjetnosti V 2+0 2 ECTS
Opća pedagogija I 4+1 6 ECTS
Hrvatski jezik I 3+2 6 ECTS
Osnove arhitekture I 1+0 1 ECTS
Sociologija kulture i umjetnosti I 1+0 1 ECTS
 
SEMESTAR VI. – slikarstvo
     
Završni rad (slikarstvo) 2+10 10 ECTS
Mali akt VI 1+3 4 ECTS
Povijest umjetnosti VI 2+0 2 ECTS
Opća pedagogija II 4+1 6 ECTS
Hrvatski jezik II  3+2 6 ECTS
Osnove arhitekture II 1+0 1 ECTS
Sociologija kulture i umjetnosti II 1+0 1 ECTS
 
SMJER „KIPARSTVO“
PRVA GODINA
SEMESTAR I.
     
Crtanje I 2+10 10 ECTS
Slikarstvo I 1+3 4 ECTS
Kiparstvo I 1+3 4 ECTS
Grafika I 1+3 4 ECTS
Mali akt I 1+3 4 ECTS
Plastična anatomija I 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti I 2+0 2 ECTS
 
SEMESTAR II.
     
Crtanje II 2+9 9 ECTS
Slikarstvo II 1+3 4 ECTS
Kiparstvo II 1+3 4 ECTS
Grafika II 1+3 4 ECTS
Mali akt II 1+3 4 ECTS
Plastična anatomija II 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti II 2+0 2 ECTS
Engleski jezik 1+0 1 ECTS
 
DRUGA GODINA
SEMESTAR III. – kiparstvo
     
Kiparstvo III 2+14 12 ECTS
Mali akt III 1+4 5 ECTS
Plastična anatomija III 1+1 2 ECTS
Kiparska tehnologija I 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti III 2+0 2 ECTS
Filozofija umjetnosti I 1+0 1 ECTS
Teorija prostora I 2+0 2 ECTS
Psihologija odgoja i obrazovanja I 2+2 4 ECTS
 
SEMESTAR IV. – kiparstvo
     
Kiparstvo IV 2+14 12 ECTS
Mali akt IV 1+4 5 ECTS
Plastična anatomija IV 1+1 2 ECTS
Kiparska tehnologija II 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti IV 2+0 2 ECTS
Filozofija umjetnosti II 1+0 1 ECTS
Teorija prostora II 2+0 2 ECTS
Psihologija odgoja i obrazovanja II 2+2  4 ECTS
 
TREĆA GODINA
SEMESTAR V. – kiparstvo
     
Kiparstvo V 2+10 10 ECTS
Mali akt V 1+3 4 ECTS
Povijest umjetnosti V 2+0 2 ECTS
Opća pedagogija I 4+1 6 ECTS
Hrvatski jezik I 3+2 6 ECTS
Osnove arhitekture I 1+0 1 ECTS
Sociologija kulture i umjetnosti I 1+0 1 ECTS
 
SEMESTAR VI. – kiparstvo
     
Završni rad (kiparstvo) 2+10 10 ECTS
Mali akt VI 1+3 4 ECTS
Povijest umjetnosti VI 2+0 2 ECTS
Opća pedagogija II 4+1 6 ECTS
Hrvatski jezik II  3+2 6 ECTS
Osnove arhitekture II 1+0 1 ECTS
Sociologija kulture i umjetnosti II 1+0 1 ECTS
 
SMJER „GRAFIKA“
PRVA GODINA
SEMESTAR I.
     
Crtanje I 2+10 10 ECTS
Slikarstvo I 1+3 4 ECTS
Kiparstvo I 1+3 4 ECTS
Grafika I 1+3 4 ECTS
Mali akt I 1+3 4 ECTS
Plastična anatomija I 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti I 2+0 2 ECTS
 
SEMESTAR II.
     
Crtanje II 2+9 9 ECTS
Slikarstvo II 1+3 4 ECTS
Kiparstvo II 1+3 4 ECTS
Grafika II 1+3 4 ECTS
Mali akt II 1+3 4 ECTS
Plastična anatomija II 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti II 2+0 2 ECTS
Engleski jezik 1+0 1 ECTS
 
DRUGA GODINA
SEMESTAR III. – grafika
     
Grafika III 2+14 12 ECTS
Mali akt III 1+4 5 ECTS
Plastična anatomija III 1+1 2 ECTS
Grafička tehnologija I 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti III 2+0 2 ECTS
Filozofija umjetnosti I 1+0 1 ECTS
Teorija prostora I 2+0 2 ECTS
Psihologija odgoja i obrazovanja I 2+2 4 ECTS
 
SEMESTAR IV. – grafika
     
Grafika IV 2+14 12 ECTS
Mali akt IV 1+4 5 ECTS
Plastična anatomija IV 1+1 2 ECTS
Grafička tehnologija II 1+1 2 ECTS
Povijest umjetnosti IV 2+0 2 ECTS
Filozofija umjetnosti II 1+0 1 ECTS
Teorija prostora II 2+0 2 ECTS
Psihologija odgoja i obrazovanja II 2+2  4 ECTS
 
TREĆA GODINA
SEMESTAR V. – grafika
     
Grafika V 2+10 10 ECTS
Mali akt V 1+3 4 ECTS
Povijest umjetnosti V 2+0 2 ECTS
Opća pedagogija I 4+1 6 ECTS
Hrvatski jezik I 3+2 6 ECTS
Osnove arhitekture I 1+0 1 ECTS
Sociologija kulture i umjetnosti I 1+0 1 ECTS
 
SEMESTAR VI. – grafika
     
Završni rad (grafika) 2+10 10 ECTS
Mali akt VI 1+3 4 ECTS
Povijest umjetnosti VI 2+0 2 ECTS
Opća pedagogija II 4+1 6 ECTS
Hrvatski jezik II  3+2 6 ECTS
Osnove arhitekture II 1+0 1 ECTS
Sociologija kulture i umjetnosti II 1+0 1 ECTS


1.6. ZAVRŠETAK STUDIJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU

Preddiplomski studij završava položenim završnim ispitim. On se sastoji od pisanog seminarskog rada, praktičnog dijela i usmenog izlaganja. Završni rad realizira se tijekom posljednjeg, VI. semestra preddiplomskog studija i njegova vrijednost je 10 ECTS bodova. Mentor preddiplomskog rada može biti nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Komentor može biti bilo koji nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju.

Izrada i obrana završnog ispita regulirana je Pravilnikom o završnom i diplomskom ispitu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i članova ispitnoga povjerenstva. Oni mogu biti nastavnici u znanstveno nastavnomu zvanju docenta ili višeg zvanja. Predsjednik Povjerenstva sastavlja i potpisuje zapisnik završnog ispita, a članovi povjerenstva ga potpisuju. Uvjeti za pristup usmenomu završnom ispitu su: odslušan predviđeni studijski program, položeni svi ispiti, dovršen praktični dio završnog ispita i napisan, i od strane mentora pregledan i odobren, pisani dio završnog rada. Sa završenim preddiplomskim studijem prvostupnik slikarstva, kiparstva ili grafike osposobljen je za samostalno izlaganje vlastitog rada i njegovu prezentaciju. Također, spreman je za stručnu suradnju s umjetničkim institucijama poput galerija i muzeja. Po završetku preddiplomskog studija studenti mogu nastaviti studirati nakon razredbenog postupka na diplomskom studiju u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i neki srodni diplomski studij.

1.7. POPIS KOLEGIJA

Crtanje I
Slikarstvo I
Kiparstvo I
Grafika I
Mali akt I
Plastična anatomija I
Povijest umjetnosti I
Crtanje II
Slikarstvo II
Kiparstvo II
Grafika II
Mali akt II
Plastična anatomija II
Povijest umjetnosti II
Engleski jezik
Slikarstvo III
Kiparstvo III
Grafika III
Mali akt III
Plastična anatomija III
Slikarska tehnologija I
Kiparska tehnologija I
Grafička tehnologija I
Povijest umjetnosti III
Filozofija umjetnosti I
Teorija prostora I
Slikarstvo IV
Kiparstvo IV
Grafika IV
Mali akt IV
Plastična anatomija IV
Slikarska tehnologija II
Kiparska tehnologija II
Grafička tehnologija II
Povijest umjetnosti IV
Filozofija umjetnosti II
Teorija prostora II
Slikarstvo V
Kiparstvo V
Grafika V
Mali akt V
Povijest umjetnosti V
Opća pedagogija I
Hrvatski jezik I
Osnove arhitekture I
Sociologija kulture i umjetnosti I
Psihologija odgoja i obrazovanja I
Završni rad (slikarstvo, kiparstvo, grafika)
Mali akt VI
Povijest umjetnosti VI
Opća pedagogija II
Hrvatski jezik II
Osnove arhitekture II
Sociologija kulture i umjetnosti II
Psihologija odgoja i obrazovanja II
1.1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija:
Diplomski sveučilišni studijski program

Vrsta studija:
Diplomski studij slikarstva

Znanstveno područje:
Umjetnost

Znanstveno polje:
Likovna umjetnost

Znanstvena grana:
Slikarstvo

Nositelj studija:
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Trajanje:
4 semestra (2 godine)

Broj ECTS bodova:
120

Postupak i uvjeti upisa:
Upis se vrši na temelju javnoga natječaja.

Kompetencije:
Magistar slikarstva (profesor likovne kulture) bit će osposobljeni raditi poslove u strukovnim umjetničkim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja likovnih umjetnika, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), osnovnim i srednjim školama kao nastavnik i profesor likovne kulture, muzejima, institucijama za zaštitu kulturnog nasliјeđa i pedagoški rad.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija:
Magistar slikarstva (profesor likovne kulture)

1.2. UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ SLIKARSTVA I TRAJANJE STUDIJA

Diplomski sveučilišni studij slikarstva organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Upisivanje podrazumijeva završen preddiplomski studij Akademije likovnih umjetnosti smjera slikarstvo (ili sličnog studija u BiH ili inozemstvu, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija uz položen razredbeni ispit). Pravo upisa imaju svi prvostupnici Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu ili sličnih studija u inozemstvu. Također, upisati se mogu i pristupnici sa studija arhitekture i vizualnih komunikacija (ili srodnih studija) uz položen razredbeni ispit. Pristupnici primljeni na studij dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije.

1.3. STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOGA STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa. Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

1.4. UVJETI UPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA I UVJETI PRIJENOSA ECTS BODOVA S DRUGIH FAKULTETA

Maksimalni broj studenata na praktičnom dijelu pojedinih modula je 10. Veličine studentskih skupina na teorijskom dijelu (zajednički kolegiji za sve module) je od 20 do 30 studenata. Da bi student upisao višu akademsku godinu u protekloj akademskoj godini treba steći minimalni broj ECTS bodova kojeg određuje Senat Sveučilišta u Mostaru. Pri upisu nove akademske godine student, koji nije položio sve predmete, najprije upisuje nepoložene ili neupisane predmete iz prethodne akademske godine. Ispit iz jednoga upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje dekan. Student je obvezan pohađati predavanja, seminare i vježbe. Prijavu studenata na pohađanje nastave ovjerava nastavnik prvim potpisom, a potvrdu pohađanja drugim potpisom. Student može maksimalno izostati s 20 % nastave. Predmetni nastavnik i asistent vode evidenciju pohađanja predavanja. Savjetovanje i vođenje kroz studij Akademija organizira preko studentskih predstavnika i prodekana za nastavu.

1.5. NASTAVNE I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

PRVA GODINA
 
SEMESTAR I. – slikarstvo
 
Uvod u diplomski rad I - slikarstvo 2+14 13 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća I 2+0 2 ECTS
Metodika I 4+1 6 ECTS
Didaktika I 3+1 5 ECTS
 
Izborni kolegiji:
 
Računalna grafika I 1+1 2 ECTS
Slikarstvo – repetitorij I 1+1 2 ECTS
Uvod u restauraciju i konzervaciju I 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum I 1+1 2 ECTS
(lijevanje, vitraji, mozaik, keramika…)
 
SEMESTAR II. – slikarstvo
 
Uvod u diplomski rad II - slikarstvo 2+14 13 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća II 2+0 2 ECTS
Metodika II 4+1 6 ECTS
Didaktika II 3+1 5 ECTS
 
Izborni kolegiji:
 
Računalna grafika II 1+1 2 ECTS
Slikarstvo – repetitorij II 1+1 2 ECTS
Uvod u restauraciju i konzervaciju II 1+1 2 ECTS
Vizualna umjetnost 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum I (lijevanje, vitraji, mozaik, keramika…) 1+1 2 ECTS
 
DRUGA GODINA
 
SEMESTAR III. – slikarstvo
 
Uvod u diplomski rad III - slikarstvo 2+22 18 ECTS
Povijest hrvatske umjetnosti 2+0 2 ECTS
Teorija znaka 2+0 2 ECTS
Nastavna praksa  4+1 6 ECTS
Uvod u metod. istraživačkog rada 1+1 2 ECTS
 
SEMESTAR IV. – slikarstvo
 
Diplomski rad – slikarstvo 2+28 30 ECTS

1.6. ZAVRŠETAK STUDIJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU

Diplomski studij završava nakon obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Diplomski rad realizira se tijekom posljednjeg, IV. semestra diplomskog studija i njegova vrijednost je 30 ECTS bodova. Mentor diplomskog rada može biti nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Komentor može biti bilo koji nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Izrada i obrana diplomskoga rada regulirana je Pravilnikom o diplomskom ispitu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i članova ispitnoga povjerenstva. Oni mogu biti nastavnici u znanstveno nastavnomu zvanju docenta ili višeg zvanja. Predsjednik povjerenstva sastavlja i potpisuje zapisnik diplomskog ispita, a članovi povjerenstva ga potpisuju. Sa završenim diplomskim studijem slikarstva magistar slikarstva – profesor likovne kulture osposobljen je raditi poslove u strukovnim umjetničkim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja likovnih umjetnika, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), osnovnim i srednjim školama kao nastavnik i profesor likovne kulture, muzejima, institucijama za zaštitu kulturnog nasliјeđa i pedagoški rad. Magistar slikarstva – profesor likovne kulture moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

1.7. POPIS KOLEGIJA

Obvezni kolegiji:

Uvod u diplomski rad I - slikarstvo
Umjetnost XX. stoljeća I
Metodika I
Didaktika I
Uvod u diplomski rad II - slikarstvo
Umjetnost XX. stoljeća II
Metodika II
Didaktika II
Uvod u diplomski rad III - slikarstvo
Povijest hrvatske umjetnosti
Teorija znaka
Nastavna praksa
Uvod u metod. istraživačkog rada
Diplomski rad – slikarstvo

Izborni kolegiji:

Računalna grafika I
Slikarstvo – repetitorij I
Uvod u restauraciju i konzervaciju I
Vizualna umjetnost
Računalna grafika II
Slikarstvo – repetitorij II
Uvod u restauraciju i konzervaciju II
Izborni – praktikum I
Izborni – praktikum II
1.1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija:
Diplomski sveučilišni studijski program

Vrsta studija:
Diplomski studij kiparstva

Znanstveno područje:
Umjetnost

Znanstveno polje:
Likovna umjetnost

Znanstvena grana:
Kiparstvo

Nositelj studija:
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Trajanje:
4 semestra (2 godine)

Broj ECTS bodova:
120

Postupak i uvjeti upisa:
Upis se vrši na temelju javnoga natječaja.

Kompetencije:
Magistar kiparstva (profesor likovne kulture) bit će osposobljen raditi poslove u strukovnim umjetničkim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja likovnih umjetnika, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), osnovnim i srednjim školama kao nastavnik i profesor likovne kulture, muzejima, institucijama za zaštitu kulturnog nasliјeđa i pedagoški rad.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija:
Magistar kiparstva (profesor likovne kulture)

1.2. UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ KIPARSTVA I TRAJANJE STUDIJA

Diplomski sveučilišni studij kiparstva organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Upisivanje podrazumijeva završen preddiplomski studij Akademije likovnih umjetnosti smjera kiparstva (ili sličnog studija u BiH ili inozemstvu, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija uz položen razredbeni ispit). Pravo upisa imaju svi prvostupnici Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu ili sličnih studija u inozemstvu. Također, upisati se mogu i pristupnici sa studija arhitekture i vizualnih komunikacija (ili srodnih studija) uz položen razredbeni ispit. Pristupnici primljeni na studij dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije.

1.3. STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOGA STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa. Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

1.4. UVJETI UPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA I UVJETI PRIJENOSA ECTS BODOVA S DRUGIH FAKULTETA

Maksimalni broj studenata na praktičnom dijelu pojedinih modula je 10. Veličine studentskih skupina na teorijskom dijelu (zajednički kolegiji za sve module) je od 20 do 30 studenata. Da bi student upisao višu akademsku godinu u protekloj akademskoj godini treba steći minimalni broj ECTS bodova kojeg određuje Senat Sveučilišta u Mostaru. Pri upisu nove akademske godine student, koji nije položio sve predmete, najprije upisuje nepoložene ili neupisane predmete iz prethodne akademske godine. Ispit iz jednoga upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje dekan. Student je obvezan pohađati predavanja, seminare i vježbe. Prijavu studenata na pohađanje nastave ovjerava nastavnik prvim potpisom, a potvrdu pohađanja drugim potpisom. Student može maksimalno izostati s 20 % nastave. Predmetni nastavnik i asistent vode evidenciju pohađanja predavanja. Savjetovanje i vođenje kroz studij Akademija organizira preko studentskih predstavnika i prodekana za nastavu.

1.5. NASTAVNE I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

PRVA GODINA
 
SEMESTAR I. – kiparstvo
 
Uvod u diplomski rad I - kiparstvo 2+14 13 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća I 2+0 2 ECTS
Metodika I 4+1 6 ECTS
Didaktika I 3+1 5 ECTS
 
Izborni kolegiji:
     
Računalna grafika I 1+1 2 ECTS
Kiparstvo – repetitorij I 1+1 2 ECTS
Uvod u restauraciju i konzervaciju I 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum I 1+1 2 ECTS
(lijevanje, vitraji, mozaik, keramika…)
 
SEMESTAR II. – slikarstvo
 
Uvod u diplomski rad II - kiparstvo 2+14 13 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća II 2+0 2 ECTS
Metodika II 4+1 6 ECTS
Didaktika II 3+1 5 ECTS
 
Izborni kolegiji:
     
Računalna grafika II 1+1 2 ECTS
Kiparstvo – repetitorij II 1+1 2 ECTS
Uvod u restauraciju i konzervaciju II 1+1 2 ECTS
Vizualna umjetnost 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum II 1+1 2 ECTS
(lijevanje, vitraji, mozaik, keramika…)
 
DRUGA GODINA
 
SEMESTAR III. – kiparstvo
 
Uvod u diplomski rad III - kiparstvo 2+22 18 ECTS
Povijest hrvatske umjetnosti 2+0 2 ECTS
Teorija znaka 2+0 2 ECTS
Nastavna praksa  4+1 6 ECTS
Uvod u metod. istraživačkog rada 1+1 2 ECTS
 
SEMESTAR IV. – kiparstvo
 
Diplomski rad – kiparstvo 2+28 30 ECTS

1.6. ZAVRŠETAK STUDIJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU

Diplomski studij završava nakon obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Diplomski rad realizira se tijekom posljednjeg, IV. semestra diplomskog studija i njegova vrijednost je 30 ECTS bodova. Mentor diplomskog rada može biti nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Komentor može biti bilo koji nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Izrada i obrana diplomskoga rada regulirana je Pravilnikom o diplomskom ispitu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i članova ispitnoga povjerenstva. Oni mogu biti nastavnici u znanstveno nastavnomu zvanju docenta ili višeg zvanja. Predsjednik povjerenstva sastavlja i potpisuje zapisnik diplomskog ispita, a članovi povjerenstva ga potpisuju. Sa završenim diplomskim studijem kiparstva magistar kiparstva – profesor likovne kulture osposobljen je raditi poslove u strukovnim umjetničkim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja likovnih umjetnika, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), osnovnim i srednjim školama kao nastavnik i profesor likovne kulture, muzejima, institucijama za zaštitu kulturnog nasliјeđa i pedagoški rad. Magistar kiparstva – profesor likovne kulture moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

1.7. POPIS KOLEGIJA

Obvezni kolegiji:

Uvod u diplomski rad I - kiparstvo
Umjetnost XX. stoljeća I
Metodika I
Didaktika I
Uvod u diplomski rad II - kiparstvo
Umjetnost XX. stoljeća II
Metodika II
Didaktika II
Uvod u diplomski rad III - kiparstvo
Povijest hrvatske umjetnosti
Teorija znaka
Nastavna praksa
Uvod u metod. istraživačkog rada
Diplomski rad – kiparstvo

Izborni kolegiji:

Računalna grafika I
Kiparstvo – repetitorij I
Uvod u restauraciju i konzervaciju I
Vizualna umjetnost
Računalna grafika II
Kiparstvo – repetitorij II
Uvod u restauraciju i konzervaciju II
Izborni – praktikum I
Izborni – praktikum II
1.1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija:
Diplomski sveučilišni studijski program

Vrsta studija:
Diplomski studij grafike

Znanstveno područje:
Umjetnost

Znanstveno polje:
Likovna umjetnost
Znanstvena grana:
Grafika

Nositelj studija:
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Trajanje:
4 semestra (2 godine)

Broj ECTS bodova:
120

Postupak i uvjeti upisa:
Upis se vrši na temelju javnoga natječaja.

Kompetencije:
Magistar grafike (profesor likovne kulture) bit će osposobljen raditi poslove u strukovnim umjetničkim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja likovnih umjetnika, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), osnovnim i srednjim školama kao nastavnik i profesor likovne kulture, muzejima, institucijama za zaštitu kulturnog nasliјeđa i pedagoški rad.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija:
Magistar grafike (profesor likovne kulture)

1.2. UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ GRAFIKE I TRAJANJE STUDIJA

Diplomski sveučilišni studij grafike organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Upisivanje podrazumijeva završen preddiplomski studij Akademije likovnih umjetnosti smjera grafike (ili sličnog studija u BiH ili inozemstvu, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija uz položen razredbeni ispit). Pravo upisa imaju svi prvostupnici Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu ili sličnih studija u inozemstvu. Također, upisati se mogu i pristupnici sa studija arhitekture i vizualnih komunikacija (ili srodnih studija) uz položen razredbeni ispit. Pristupnici primljeni na studij dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije.

1.3. STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOGA STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa. Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

1.4. UVJETI UPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA I UVJETI PRIJENOSA ECTS BODOVA S DRUGIH FAKULTETA

Maksimalni broj studenata na praktičnom dijelu pojedinih modula je 10. Veličine studentskih skupina na teorijskom dijelu (zajednički kolegiji za sve module) je od 20 do 30 studenata. Da bi student upisao višu akademsku godinu u protekloj akademskoj godini treba steći minimalni broj ECTS bodova kojeg određuje Senat Sveučilišta u Mostaru. Pri upisu nove akademske godine student, koji nije položio sve predmete, najprije upisuje nepoložene ili neupisane predmete iz prethodne akademske godine. Ispit iz jednoga upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje dekan. Student je obvezan pohađati predavanja, seminare i vježbe. Prijavu studenata na pohađanje nastave ovjerava nastavnik prvim potpisom, a potvrdu pohađanja drugim potpisom. Student može maksimalno izostati s 20 % nastave. Predmetni nastavnik i asistent vode evidenciju pohađanja predavanja. Savjetovanje i vođenje kroz studij Akademija organizira preko studentskih predstavnika i prodekana za nastavu.

1.5. NASTAVNE I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

PRVA GODINA
 
SEMESTAR I. – grafika
     
Uvod u diplomski rad I - grafika 2+14 13 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća I 2+0 2 ECTS
Metodika I 4+1 6 ECTS
Didaktika I 3+1 5 ECTS
 
Izborni kolegiji:
     
Računalna grafika I 1+1 2 ECTS
Grafika – repetitorij I 1+1 2 ECTS
Uvod u restauraciju i konzervaciju I 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum I 1+1 2 ECTS
(lijevanje, vitraji, mozaik, keramika…)
 
SEMESTAR II. – grafika
     
Uvod u diplomski rad II - grafika 2+14 13 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća II 2+0 2 ECTS
Metodika II 4+1 6 ECTS
Didaktika II 3+1 5 ECTS
 
Izborni kolegiji:
     
Računalna grafika II 1+1 2 ECTS
Grafika – repetitorij II 1+1 2 ECTS
Uvod u restauraciju i konzervaciju II 1+1 2 ECTS
Vizualna umjetnost 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum II 1+1 2 ECTS
(lijevanje, vitraji, mozaik, keramika…)
 
DRUGA GODINA
 
SEMESTAR III. – grafika
     
Uvod u diplomski rad III - grafika 2+22 18 ECTS
Povijest hrvatske umjetnosti 2+0 2 ECTS
Teorija znaka 2+0 2 ECTS
Nastavna praksa  4+1 6 ECTS
Uvod u metod. istraživačkog rada 1+1 2 ECTS
 
SEMESTAR IV. – grafika
     
Diplomski rad – grafika 2+28 30 ECTS

1.6. ZAVRŠETAK STUDIJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU

Diplomski studij završava nakon obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Diplomski rad realizira se tijekom posljednjeg, IV. semestra diplomskog studija i njegova vrijednost je 30 ECTS bodova. Mentor diplomskog rada može biti nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Komentor može biti bilo koji nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Izrada i obrana diplomskoga rada regulirana je Pravilnikom o diplomskom ispitu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i članova ispitnoga povjerenstva. Oni mogu biti nastavnici u znanstveno nastavnomu zvanju docenta ili višeg zvanja. Predsjednik povjerenstva sastavlja i potpisuje zapisnik diplomskog ispita, a članovi povjerenstva ga potpisuju. Sa završenim diplomskim studijem grafike magistar grafike – profesor likovne kulture osposobljen je raditi poslove u strukovnim umjetničkim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja likovnih umjetnika, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), osnovnim i srednjim školama kao nastavnik i profesor likovne kulture, muzejima, institucijama za zaštitu kulturnog nasliјeđa i pedagoški rad. Magistar grafike – profesor likovne kulture moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

1.7. POPIS KOLEGIJA

Obvezni kolegiji:

Uvod u diplomski rad I - grafika
Umjetnost XX. stoljeća I
Metodika I
Didaktika I
Uvod u diplomski rad II - grafika
Umjetnost XX. stoljeća II
Metodika II
Didaktika II
Uvod u diplomski rad III - grafika
Povijest hrvatske umjetnosti
Teorija znaka
Nastavna praksa
Uvod u metod. istraživačkog rada
Diplomski rad – grafika

Izborni kolegiji:

Računalna grafika I
Grafika – repetitorij I
Uvod u restauraciju i konzervaciju I
Vizualna umjetnost
Računalna grafika II
Grafika – repetitorij II
Uvod u restauraciju i konzervaciju II
Izborni – praktikum I
Izborni – praktikum II
1.1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija:
Diplomski sveučilišni studijski program

Vrsta studija:
Diplomski studij grafičkog dizajna

Nositelj studija:
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Trajanje:
4 semestra (2 godine)

Broj ECTS bodova:
120

Postupak i uvjeti upisa:
Upis se vrši na temelju javnoga natječaja.

Kompetencije:
Magistri grafičkog dizajna bit će osposobljeni raditi poslove u strukovnim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja grafičkih dizajnera, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), tiskarama, tvrtkama za dizajn knjiga, mobilijara, skulptura, ambalaže… Magistri grafičkog dizajna moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija:
Magistar grafičkog dizajna

1.2. UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ GRAFIČKOG DIZAJNA I TRAJANJE STUDIJA

Diplomski sveučilišni studij grafičkog dizajna organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Za upis na prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičkog dizajna mogu kandidirati pristupnici koji su završili preddiplomski studij grafičkog dizajna, zatim preddiplomski studij likovnih umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, kao i na drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Također, studij mogu upisati i pristupnici koji su završili srodan sveučilišni preddiplomski studij iz područja umjetnosti, područja tehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti, uz polaganje razradbenog ispita koji se sastoji od izračuna prosječne ocjene studiranja na preddiplomskom studiju i provjere znanja iz područja grafičkog dizajna. Pristupnici primljeni na studij, koji nisu završili preddiplomski studij grafičkog dizajna, dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije, odnosno steći ECTS bodove iz razlikovnih kolegija koje odredi stručno povjerenstvo ovisno o vrsti prediplomskog studija kojeg su završili.

1.3. STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOG STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa. Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

1.4. UVJETI UPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA I UVJETI PRIJENOSA ECTS BODOVA S DRUGIH FAKULTETA

Maksimalni broj studenata na praktičnom dijelu pojedinih modula je 10. Veličine studentskih skupina na teorijskom dijelu (zajednički kolegiji za sve module) je od 20 do 30 studenata. Da bi student upisao višu akademsku godinu u protekloj akademskoj godini treba steći minimalni broj ECTS bodova. Pri upisu nove akademske godine student, koji nije položio sve predmete, najprije upisuje nepoložene ili neupisane predmete iz prethodne akademske godine. Ispit iz jednoga upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje dekan. Student je obvezan pohađati predavanja, seminare i vježbe. Prijavu studenata na pohađanje nastave ovjerava nastavnik prvim potpisom, a potvrdu pohađanja drugim potpisom. Student može maksimalno izostati s 20 % nastave. Predmetni nastavnik i asistent vode evidenciju pohađanja predavanja. Savjetovanje i vođenje kroz studij Akademija organizira preko studentskih predstavnika i prodekana za nastavu.

1.5. NASTAVNE I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

PRVA GODINA
 
SEMESTAR I. – grafički dizajn
 
Grafički dizajn – odabrana poglavlja I 3+3 6 ECTS
Vizualne komunikacije  2+2 4 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća I 2+0 2 ECTS
Umjetnička fotografija I 2+2 4 ECTS
Oblikovanje I 1+3 4 ECTS
Likovne tehnologije i materijali I 2+2 4 ECTS
Računalna grafika I 1+1 2 ECTS
 
Izborni kolegiji:
 
Grafički dizajn – repetitorij I 1+1 2 ECTS
Menadžment u kulturi i umjetnosti I 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum I 1+1 2 ECTS
 
SEMESTAR II. – grafički dizajn
 
Grafički dizajn – odabrana poglavlja II 3+3 6 ECTS
Interpersonalna komunikacija 2+2 4 ECTS
Umjetnost XX. stoljeća II 2+0 2 ECTS
Umjetnička fotografija II 2+2 4 ECTS
Oblikovanje II 1+3 4 ECTS
Likovne tehnologije i materijali II 2+2 4 ECTS
Računalna grafika II 1+1 2 ECTS
 
Izborni kolegiji:
 
Grafički dizajn – repetitorij II 1+1 2 ECTS
Menadžment u kulturi i umjetnosti II 1+1 2 ECTS
Vizualna umjetnost 1+1 2 ECTS
Izborni – praktikum II 1+1 2 ECTS
 
DRUGA GODINA
 
SEMESTAR III. – grafički dizajn
 
Grafički dizajn – odabrana poglavlja III 3+3 6 ECTS
Grafika knjige 2+2 4 ECTS
Fotografija krajolika i arhitekture 2+1 3 ECTS
Teorija znaka 2+1 3 ECTS
Uvod u metod. istraživačkog rada 1+1 2 ECTS
Uvod u diplomski rad 2+12 12 ECTS
 
SEMESTAR IV. – grafički dizajn
 
Diplomski rad – grafički dizajn 2+28 30 ECTS
1.6. ZAVRŠETAK STUDIJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU

Diplomski studij završava nakon obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Diplomski rad realizira se tijekom posljednjeg, IV. semestra diplomskog studija i njegova vrijednost je 30 ECTS bodova. Mentor diplomskog rada može biti nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Komentor može biti bilo koji nastavnik u zvanju docenta ili višem zvanju. Izrada i obrana diplomskoga rada regulirana je Pravilnikom o diplomskom ispitu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i članova ispitnoga povjerenstva. Oni mogu biti nastavnici u znanstveno nastavnomu zvanju docenta ili višeg zvanja. Predsjednik povjerenstva sastavlja i potpisuje zapisnik diplomskog ispita, a članovi povjerenstva ga potpisuju. Sa završenim diplomskim studijem grafičkog dizajna osposobljen je raditi poslove u strukovnim udruženjima i asocijacijama (kao što su udruženja grafičkih dizajnera, galerije, kulturne manifestacije, izložbe, scenografija, reklama i propaganda, dizajn…), tiskarama, tvrtkama za dizajn knjiga, mobilijara, skulptura, ambalaže… Magistri grafičkog dizajna moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama.

1.7. POPIS KOLEGIJA

Obvezni kolegiji:

Grafički dizajn – odabrana poglavlja I
Vizualne komunikacije
Umjetnost XX. stoljeća I
Umjetnička fotografija I
Oblikovanje I
Likovne tehnologije i materijali I
Računalna grafika I
Grafički dizajn – odabrana poglavlja II
Interpersonalna komunikacija
Umjetnost XX. stoljeća II
Umjetnička fotografija II
Oblikovanje II
Likovne tehnologije i materijali II
Računalna grafika II
Grafički dizajn – odabrana poglavlja III
Grafika knjige
Fotografija krajolika i arhitekture
Teorija znaka
Uvod u metod. istraživačkog rada
Uvod u diplomski rad
Diplomski rad – grafički dizajn

Izborni kolegiji:

Grafički dizajn – repetitorij I
Menadžment u kulturi i umjetnosti I
Izborni – praktikum I
Grafički dizajn – repetitorij II
Menadžment u kulturi i umjetnosti II
Izborni – praktikum II
Vizualna umjetnost
1.1. OPĆENITO

Akademija likovnih umjetnosti jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta u Mostaru. Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru na sjednici održanoj 11. siječnja 1996. donijelo je odluku o osnivanju Akademije likovnih umjetnosti, a Vlada Hrvatske Republike Herceg-Bosne 19. siječnja 1996. dala suglasnost na spomenutu odluku. Time je formalno-pravno osnovana Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru sa sjedištem na Širokome Brijegu. Natječaj za upis prvoga naraštaja studenata objavljen je 5. veljače 1996., a prijamni ispit trajao je od 19. do 23. veljače. Akademija je počela raditi 4. ožujka, a svečano je otvorena 7. ožujka 1996. godine u 12 sati.
Prema starome nastavnom planu i programu, akademski je studij trajao pet godina, a studenti su se mogli opredijeliti za slikarski, kiparski i grafički odjel. Provedbom Bolonjskoga procesa na Sveučilištu od 1. listopada 2005. nakon završetka petogodišnjega studija na Akademiji stjecalo se zvanje magistra slikarstva/kiparstva/grafike. U program obiju inačica studija bili su uvršteni i određeni pedagoški predmeti. Stoga se dobivanjem diplome na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru stjecao i stručni naziv profesora likovne kulture.
Na Akademiji likovnih umjetnosti od studenoga 2003. djelovao je dvogodišnji poslijediplomski magistarski studij „Ars sacra“ koji se stručnom, umjetničkom, znanstvenom i administrativnom doradom 2011. godine, ustrojava u poslijediplomski trogodišnji doktorski studij „Ars sacra“ usklađen sa zahtjevima bolonjskih studijskih procesa. U akademskoj 2014./2015. doktorski studij proširen je na kiparstvo i grafiku.
Od akademske 2013./2014. godine na Akademiji se primjenjuje ISS – informacijski sustav Sveučilišta.
U akademskoj 2009./2010. kiparski je odjel premješten u novoizgrađenu zgradu rađenu samo za tu namjenu. Zgrada se nalazi u kompleksu Akademije likovnih umjetnosti. U glavnoj je zgradi došlo do preraspodjele prostornih kapaciteta između slikarskog i grafičkog odjela što je uvjetovalo kvalitetnijim nastavnim procesom na svim odjelima. Ujedno se stvorio preduvjet za proširenje djelatnosti Akademije.
Od akademske 2013./2014. uređen je galerijski prostor u prizemlju Akademije u sklopu kojega su galerija i multimedijalna dvorana koja pokriva sve potrebe Akademije u vidu održavanja izložbi, seminara, tribina i sl.

1.2. RAZLOZI OTVARANJA DIPLOMSKOGA STUDIJSKOG PROGRAMA „VIDEO MONTAŽA I REŽIJA“

Kao što Sveučilište u Mostaru svoje korijene ima u Franjevačkoj teologiji koja je 1895. godine osnovana u Mostaru, tako i Akademija likovnih umjetnosti na Širokome Brijegu svoje korijene vuče od Franjevačke galerije i umjetničkoga ozračja što se oko nje formiralo. Inicijatori ideje o osnivanju Akademije bili su čelni ljudi Franjevačke galerije. Ugledni profesori i likovni umjetnici su tu ideju prihvatili i kao matičari sudjelovali u njezinoj realizaciji. Zahvaljujući njihovu radu i zalaganju, kao i potpori i sudjelovanju mnogih drugih znanosti, kulturi i likovnoj umjetnosti sklonih ljudi u sveučilišnim, političkim, crkvenim i umjetničkim krugovima, ideja je bila formalizirana i pretvorena u stvarnost. Od svoga osnutka do danas Akademija je postala glavni generator u sustavu likovne umjetnosti ne samo u Širokome Brijegu, Mostaru i Hercegovini nego i mnogo širim okvirima i različitim kontekstima. Pokazatelj značenja i ugleda Akademije jest i činjenica da su tijekom sedamnaest godina postojanja kroz njezine klase prošli studenti iz BiH, Hrvatske, Ukrajine, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Njemačke, Kosova i Slovačke.
Akademija je znatno pridonijela afirmaciji umjetničkog istraživanja i umjetničko-istraživačkih projekata na području Bosne i Hercegovine. Podigla je svijest o likovnoj kulturi i njezinu njegovanju, te je u suradnji s ostalim Akademijama na području BiH značajno pridonijela povećanju izlagačke aktivnosti kroz suradnju s kulturnim i umjetničkim institucijama. Može se istaknuti kako je Akademija jedan od temeljnih i najznačajnijih pokretača niza aktivnosti u kulturno edukativnoj sferi regije Hercegovine što je sukladno jednoj od njezinih temeljnih misija služenja društvu.
Diplomski studij „Video montaža i režija“ na Akademiji likovnih umjetnosti predstavlja ishodište za odgoj i obrazovanje stručnog kadra koji će vlastitim zalaganjima i aktivnostima promicati umjetničke vrijednosti i djelovati na očuvanju kulturne baštine u regiji. Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti stječu profesionalne sposobnosti, znanja i vještine koje će im omogućiti da na kreativan način svladaju postavlјene zadatke. Također, cilј studijskog programa je podsticanje kreativnosti u individualnom i stručnom razvoju. Studenti stječu teorijska, stručna, praktična i umjetnička saznanja kroz predavanja, individualni rad, demonstracije, stručni nadzor, korekture uz praktični rad i konsultacije. Magistri video montaže i režije bit će osposobljeni raditi poslove u strukovnim udruženjima i asocijacijama.

Magistri video montaže i režije moći će raditi na svim umjetničkim poslovima i projektima koji zahtijevaju visoko obrazovanje u umjetničkim i znanstvenim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama. Dakle, razlog pokretanja diplomskog studija video montaže i režije je obrazovanje mladih i kreativnih ljudi koji će biti nositelji i kreatori kulturnih događanja u cijeloj regiji. Diplomski studij „Video montaža i režija“ s novim programom uključuje prožimanje tradicionalnog i suvremenog dizajna kao i uvođenje novih interaktivnih medija.
Sadašnje promjene programa spadaju u prirodan proces usklađivanja i preinaka sveučilišnog obrazovnog sustava, prilagođenog suvremenim potrebama društva u cjelini. Dobre značajke toga razvitka (promjena) ogledaju se u nekoliko pozitivnih primjera akreditacija/reakreditacija Akademije likovnih umjetnosti i njezinih programa još od ulaska u novi sustav pa sve do današnjih dana. Kako bi se naznačeni proces evoluiranja Akademije nastavio i kako bi se zadržao korak s razvijenim europskim i svjetskim srodnim institucijama, nužno je u godinama koje slijede osigurati dodatno obrazovanje koje će donijeti napredak u kompletiranju kvalitetne, obrazovne i kompetentne umjetničke, znanstvene i stručne baze u okruženju, ali i potaknuti umjetnike i znanstvenike iz drugih krajeva da na različite načine sudjeluju u daljnjem rastu Akademije.

1.3. OTVORENOST STUDIJA I MOBILNOST STUDENATA

Nakon završetka prvog stupnja studiranja, završenog preddiplomskog studija iz područja umjetnosti, tehničkog područja i područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti, studenti mogu upisati diplomski studij „Video montaža i režija“ u trajanju od dvije godine (uz mogućnost polaganja razlikovnih kolegija o čemu odlučuje nadležno povjerenstvo). Također, studenti su informirani o mogućnostima prelazaka na srodne visokoškolske ustanove, uzimajući u obzir njihov uspjeh u studiranju i darovitost za određene discipline. Uvjeti prijelaza sa studija na studij definirani su Pravilnikom o studiranju Sveučilišta u Mostaru te popratnim aktima Akademije.
Pokretljivost studenata moguća je sa srodnim studijima na drugim Akademijama likovnih umjetnosti u BiH i inozemstvu (program studija kompatibilan je sa sličnim studijima u Europi, pa je pokretljivost studenata moguća sa srodnim institucijama u Europi). Akademija je potpisala ugovore o suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Splitu, Sarajevu i Trebinju. S akademijama u Sarajevu i Trebinju sudjelovala je u nekoliko projekata, a suradnja s Akademijom u Splitu trebala bi biti intenzivirana u bliskoj budućnosti za što već postoje okvirni dogovori. Također su u fazi pripreme projekti s Akademijom likovnih umjetnosti u Veneciji, Cetinju i Podgorici čija se realizacija tek očekuje. Akademija likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu u skladu s mogućnostima i financijskom situacijom organizira gostovanja, predavanja i radionice priznatih međunarodnih umjetnika, predavača i nastavnika s drugih srodnih visokih učilišta u zemlji i inozemstvu.

1.4. USKLAĐENOST S MISIJOM SVEUČILIŠTA U MOSTARU I SA SRODNIM PROGRAMIMA IZ EUROPSKE UNIJE

Na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru postoje svi preduvjeti za realizaciju dvogodišnjeg diplomskog studija „Video montaža i režija“. Stalno je uposlen i angažiran značajan broj nastavnoga i nenastavnog osoblja s odgovarajućim umjetničkim i stručnim kvalifikacijama, u skladu sa standardnim nastavnim opterećenjem utvrđenim zakonom i odgovarajućim pravilnicima. Također je osiguran adekvatan prostor, a jednim dijelom i oprema u skladu s potrebama kvalitetnoga studiranja. Tijekom izvođenja nastave na diplomskom studiju planira se upotpunjavanje odgovarajuće opreme i dodatno poboljšavanje uvjeta za usavršavanje nastave studentima.
Predloženi diplomski studij „Video montaža i režija“ usklađen je s kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i misijom Sveučilišta u Mostaru i Akademije likovnih umjetnosti. Program je po svojoj strukturi i sadržaju u potpunosti usklađen sa sličnim studijima u BiH i zemljama Europske Unije (Hrvatska, Slovenija, Austrija, Italija…).

2.1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv studija:
Diplomski sveučilišni studijski program

Vrsta studija:
Diplomski studij „Video montaža i režija“

Nositelj studija:
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

Trajanje:
4 semestra (2 godine)

Broj ECTS bodova:
120

Postupak i uvjeti upisa:
Upis se vrši na temelju javnoga natječaja. Uvjeti upisa dani su u točki 2.2.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija:
Magistar video montaže i režije

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ „VIDEO MONTAŽA I REŽIJA“ I TRAJANJE STUDIJA

Diplomski sveučilišni studij „Video montaža i režija“ organizira se u trajanju od 4 semestra tijekom kojih studenti trebaju osvojiti 120 ECTS bodova. Za upis na prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija „Video montaža i režija“ mogu kandidirati pristupnici koji su završili preddiplomski studij montaže i režije, zatim preddiplomski studij likovnih umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, kao i na drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Također, studij mogu upisati i pristupnici koji su završili srodan sveučilišni preddiplomski studij iz područja umjetnosti, područja tehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti, uz polaganje razradbenog ispita koji se sastoji od izračuna prosječne ocjene studiranja na preddiplomskom studiju i provjere znanja iz područja koje obrađuje diplomsk studij koji upisuju. Pristupnici primljeni na studij, koji nisu završili preddiplomski studij montaže i režije, dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti repetitorne kolegije, odnosno steći ECTS bodove iz razlikovnih kolegija koje odredi stručno povjerenstvo ovisno o vrsti prediplomskog studija kojeg su završili.

2.3. STRUKTURA I ORGANIZACIJA DIPLOMSKOG STUDIJA

Diplomski studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Svaka godina sastoji se od dva semestra. Studij se sastoji od obveznih i izbornih predmeta. Svaki semestar nosi 30 ECTS bodova, a akademska godina 60 ECTS bodova, u što se ubrajaju svi obvezni i izborni predmeti studijskoga programa. Nakon stečenih uvjeta studij završava polaganjem diplomskog ispita (posljednji semestar – 30 ECTS), koji se sastoji od obrane praktičnoga i pisanog dijela diplomskog rada. Student je dužan upisati sve obvezne predmete, a izborne bira tako da semestar uvijek ima opterećenje 30 ECTS bodova.

2.4. UVJETI UPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA I UVJETI PRIJENOSA ECTS BODOVA

Maksimalni broj studenata na praktičnom dijelu pojedinih modula je 10. Veličine studentskih skupina na teorijskom dijelu (zajednički kolegiji za sve module) je od 20 do 30 studenata.
Da bi student upisao višu akademsku godinu u protekloj akademskoj godini treba steći minimalni broj ECTS bodova. Pri upisu nove akademske godine student, koji nije položio sve predmete, najprije upisuje nepoložene ili neupisane predmete iz prethodne akademske godine. Ispit iz jednoga upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom kojeG imenuje dekan. Student je obvezan pohađati predavanja, seminare i vježbe.
Prijavu studenata na pohađanje nastave ovjerava nastavnik prvim potpisom, a potvrdu pohađanja drugim potpisom. Student može maksimalno izostati s 20 % nastave. Predmetni nastavnik i asistent vode evidenciju pohađanja predavanja.
Savjetovanje i vođenje kroz studij Akademija organizira preko studentskih predstavnika i prodekana za nastavu.

2.5. NASTAVNE I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

PRVA GODINA
 
SEMESTAR I. – video montaža i režija
 
Montaža – odabrana poglavlja I 2+2 4 ECTS
Režija – odabrana poglavlja I 2+2 4 ECTS
Kamera – odabrana poglavlja 2+2 4 ECTS
Umjetnička fotografija I 2+2 4 ECTS
Likovni elementi 2+2 4 ECTS
Oblikovanje  1+3 4 ECTS
 
Izborni kolegiji:
Montaža – repetitorij I 1+1 2 ECTS
Režija – repetitorij I 1+1 2 ECTS
Scenarij – dramaturška analiza I 1+1 2 ECTS
Menadžment u kulturi i umjetnosti I 1+1 2 ECTS
 
 
SEMESTAR II. – video montaža i režija
 
Montaža – odabrana poglavlja II 2+2 4 ECTS
Režija – odabrana poglavlja II 2+2 4 ECTS
Vizualne komunikacije  2+2 4 ECTS
Umjetnička fotografija II 2+2 4 ECTS
Likovne tehnologije i materijali  2+2 4 ECTS
Video informatika 1+3 4 ECTS
 
Izborni kolegiji:
Montaža – repetitorij II 1+1 2 ECTS
Režija – repetitorij II 1+1 2 ECTS
Scenarij – dramaturška analiza II 1+1 2 ECTS
Menadžment u kulturi i umjetnosti II 1+1 2 ECTS
Vizualna umjetnost 1+1 2 ECTS
 
DRUGA GODINA
 
SEMESTAR III. – video montaža i režija
 
Montaža – odabrana poglavlja III 3+3 6 ECTS
Režija – odabrana poglavlja III 3+3 6 ECTS
Fotografija krajolika i arhitekture 2+1 3 ECTS
Teorija znaka 2+1 3 ECTS
Uvod u metod. istraživačkog rada 1+1 2 ECTS
Uvod u diplomski rad 2+10 10 ECTS
 
 
 
SEMESTAR IV. – video montaža i režija
 
Diplomski rad – video montaža i režija 2+28 30 ECTS
Copyright © 2021 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.