Grafički odjelKatedra Grafike njeguje i gaji tradicionalan način sa svim njenim vrednotama koja je osnova i baza grafičkog razmišljanja podrazumijevajući tehnologiju u grafici. Ne isključujući niti moderne tekovine taj moderan način mišljenja na sve vrste originalne, industrijske i i najnovije kompjutorske grafike. Program diplomskog studija na Odsjeku grafike bazira se na razvijanju osobnih likovnih izražavanja studenata kroz istraživanje novih grafičkih izraza i novih stvaralačkih modela i prezentiranja. Ono uključuje inovativne pristupe u korištenju grafičke tehnologije i radnih procesa.

Opće karakteristike i osobnosti grafičkog izraza, primijenjene tehnologije u tehnikama visokog, dubokog, plošnog i propusnog tiska. Cjelokupna nastava je interkomunikativna, ali studentski radovi su samostalni istraživački rad i po afinitetu Odsjeka vježbe obrađene umjetničkim pristupom.

Cilj nastavnog programa počinje u crtanju, podrazumijeva se da takva metoda rada koji će omogućiti postupno svladavanje relevantnih crtačkih problema koji će u krajnjoj konzekvenci rezultirati spremnošću studenata da se uključe u kreativno i tehnološki složenije procese viših godina na Odsjeku grafike. Studenti ipak počinju sa različitim likovnim iskustvom iz raznih sredina sa nejednakom sviješću i predstavi o grafici gdje se najviše pojašnjava karakter i specifičnosti studija i crtanja na grafici.

Po općim programskim osnovama pored objašnjenja o specifičnosti grafičkog umijeća, crtačkog izražavanja, gdje u trećem semestru crtanje ima karakter općeg pristupa crtanju kao i na drugim odsjecima. Zbog sveukupne različitosti iskustva studenata, crtanje ima elemente frontalne nastave na prvim problemima crtanja.

Na 7. i 9. semestru studenti se slobodno opredjeljuju za adekvatna sredstva konkretne grafičke discipline dakle više usmjeren na sve izraženiji formativni karakter umjetničkog rada sa ciljem da studentu omogući i razvije svijest o fenomenu i odgovornosti umjetničkog i kreativnog čina, većim osamostaljenjem i preuzimanjem kreativne inicijative studenata u realizaciji grafičkog projekta. Od studenata se očekuje da postave osobni umjetnički rad u širi kulturni kontekst i u odnosu prema društveno socijalnim ili etičkim pitanjima.

Posebno ćemo istaknuti da se stvara potpuni liberalni pristup odnosno SIMBIOZA gdje se studenti u svom radu nerijetko isprepliću u tradicionalne grafičke tehnike sa primijenjenom tj sitotiskom i kompjuterskom grafikom na istom grafičkom listu. Dakle spajanje dubokog, visokog, plošnog i propusnog tiska i to na istom grafičkom listu. To čini jednu specifičnost na Katedri grafike na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom brijegu.

MATIČNA OBLAST GRAFIKA
mr. Igor Dragičević, redovni profesor
Miro Petric, izvanredni profesor
mr. Antonija Gudelj, viši asistent
Darko Dugandžić, asistentCopyright © 2021 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.