Kiparski OdjelObrazovni proces na odsjeku kiparstva ALU Široki Brijeg odvija se pet godina (deset semestara) u dva oblika, praktični i teorijski. Praktični oblik nastave izvodi se u kiparskim klasama pod nadzorom profesora i asistenata, a podrazumijeva istraživanje kiparske forme kroz razne materijale i likovne zadatke. Teorijski oblik nastave potiče studenta da svjesno promišlja svoje likovno stvaralaštvo. Uz likovnu naobrazbu studenti usavršavaju i zanatske vještine kroz kiparsku tehnologiju. Glavni cilj je da studenti obuhvate što širi raspon kiparske naobrazbe, kako bi se izgradili u potpune kipare, prisutne u suvremenoj umjetnosti svoga vremena ali istodobno znanjem i iskustvom oslonjene na kiparske dosege proteklih vremena.

1. Na prvoj godini kiparstva studenti se bave oblikovanjem portreta u glini te se obučavaju izraditi gipsani otisak (kalup).
Teorijski predmeti:

2. Na drugoj godini kiparstva studenti se bave oblikovanjem portreta, torza i male plastike. Svi zadaci se oblikuju u glini i lijevaju se u gipsane modele.
Teorijski predmeti:

3. Na trećoj godini u prvom semestru studenti se bave oblikovanjem velikog akta (kontrapost). U drugom semestru modeliraju ležeći akt i figuru (model u odjeći). Svi zadaci se oblikuju u glini i lijevaju u gipsane modele.
Teorijski predmeti:

4. Na četvrtoj godini studenti se susreću s raznim materijalima: kamen, drvo, metal, plastika, papir, staklo. Tako kroz sklonost određenim materijalima i temama izgrađuju vlastitu individualnost.
Teorijski predmeti:

1. Prva godina
- motiv: portret
- materijal: glina
- lijevanje gipsanog kalupa

2. Druga godina
- motiv: portret, torzo i mala plastika
- materijal: glina
- lijevanje gipsanog kalupa

3. Treća godina
- motiv: veliki akt (kontrapost) ležeći akt, figura(model u odjeći)
- materijal: glina
- lijevanje gipsanog modela

4. četvrta godina
- slobodna tematika
- materijali: kamen, drvo, metal, plastika, staklo, papirCopyright © 2021 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.