Slikarski OdjelTemelji se na poštivanju i i oplemenjivanju unutarnje potrebe studenta za likovnim izražavanjem, te njegovo praćenje i pomaganje u svladavanju klasičnih slikarskih vještina i tehnika, kroz teoriju i praksu, kao i uvođenje u duhovni svijet slikarstva nacionalne i svjetske baštine. Uvod u preddiplomski studij slikarstva započinje na prvoj tzv. pripremnoj godini. Početak se zasniva na linearnoj konstrukciji s upućivanjem na traženje proporcija i smjerova u crtežu i studiranje anatomije ljudskog tijela. Tijekom te godine student se upoznaje s osnovnim elementima likovne forme (linija, ton, svjetlo-sjena, ploha, površina, oblik, tekstura, boja, kompozicija). Koriste se elementarne crtačke tehnike (ugljen, olovka, kreda, tuš) u prvom semestru, kao i suhe i vodene tehnike slikarstva (pastel, akvarel, gvaš, tempera, akrilik) u drugom semestru. Radi se po živom modelu (glava, figura)

Na drugoj preddiplomskoj godini osnovni zadaci uvoda u proces slikanja su: studiranje modulativne vrijednosti linije,
- lokalni ton i lomljenje boje i njihova uloga u principu modelacije, analiza oblika u prostoru ,
- razrješenje trodimenzionalnog prostora (kombinacija dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog u jednu cjelinu).
Tehnika: tempera, akrilik, ulje
Slikanje: al prima, lazurama
Motiv: živi model (akt, poluakt).


Cilj nastave slikarstva na trećoj preddiplomskoj godini je upoznavanje fenomena boje (fiziološke osobine boje, psihološke osobine boje, ravnoteža boje u kompoziciji).
Tehnika : tempera, akrilik, ulje
Motiv: živi model (glava, figura (obučena), mrtva priroda, krajolik).


Cilj nastave slikarstva na četvrtoj preddiplomskoj godini je pomoći u cjelovitosti kreativnom razvijanju studenta u slikarskom mediju. Glavni naglasak je na osamostaljivanju studenta u njegovim slikarskim pokušajima kroz prizmu vlastitog doživljaja unutarnjeg i vanjskog svijeta u kojem se nalazi. Omogućiti mu nesmetano razvijanje i usavršavanje do krajnjih mogućnosti, te slobodno korištenje stečenog znanja i vještina u mediju slikarstva.
Tehnika: akrilik, ulje, kombinirana tehnika.
Motiv: figura, akt, interijer, eksterijer( krajolik).


Cilj nastave na petoj diplomskoj godini je prepuštanje studenta potpunoj slobodi u realizaciji njegovog diplomskog rada, kako u fizičkom tako i u duhovnom smislu u skladu s njegovim mogućnostima. Nakon četverogodišnjeg studija i kroz jedinstvo teorije i prakse koju je stekao, student diplomant je otvoren daljnjem eksperimentalno-istraživačkom traženju vlastitih vrijednosti i posebnosti svog likovnog izraza kroz medij slikarstva a i time se uključuje u svjetska kretanja umjetnosti danas.
Tehnika: slobodna.
Motiv: slobodan.Copyright © 2021 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.