O namaAkademija likovnih umjetnosti jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta u Mostaru. Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru na sjednici održanoj 11. siječnja 1996. donijelo je odluku o osnivanju Akademije likovnih umjetnosti, a Vlada Hrvatske Republike Herceg-Bosne 19. siječnja 1996. dala suglasnost na spomenutu odluku. Time je formalno-pravno osnovana Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru sa sjedištem na Širokome Brijegu. Natječaj za upis prvoga naraštaja studenata objavljen je 5. veljače 1996., a prijamni ispit trajao je od 19. do 23. veljače. Akademija je počela raditi 4. ožujka, a svečano je otvorena 7. ožujka 1996. godine u 12 sati.

Prema starome nastavnom planu i programu, akademski je studij trajao pet godina, a studenti su se mogli opredijeliti za slikarski, kiparski i grafički odjel. Provedbom Bolonjskoga procesa na Sveučilištu od 1. listopada 2005. nakon završetka petogodišnjega studija na Akademiji stjecalo se zvanje magistra slikarstva/kiparstva/grafike. U program obiju inačica studija bili su uvršteni i određeni pedagoški predmeti. Stoga se dobivanjem diplome na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru stjecao i stručni naziv profesora likovne kulture.

Na Akademiji likovnih umjetnosti od studenoga 2003. djelovao je dvogodišnji poslijediplomski magistarski studij „Ars sacra“ koji se stručnom, umjetničkom, znanstvenom i administrativnom doradom 2011. godine, ustrojava u poslijediplomski trogodišnji doktorski studij „Ars sacra“ usklađen sa zahtjevima bolonjskih studijskih procesa. U akademskoj 2014./2015. doktorski studij proširen je na kiparstvo i grafiku.

Od akademske 2013./2014. godine na Akademiji se primjenjuje ISS – informacijski sustav Sveučilišta.

U akademskoj 2009./2010. kiparski je odjel premješten u novoizgrađenu zgradu rađenu samo za tu namjenu. Zgrada se nalazi u kompleksu Akademije likovnih umjetnosti. U glavnoj je zgradi došlo do preraspodjele prostornih kapaciteta između slikarskog i grafičkog odjela što je uvjetovalo kvalitetnijim nastavnim procesom na svim odjelima. Ujedno se stvorio preduvjet za proširenje djelatnosti Akademije.

Od akademske 2013./2014. uređen je galerijski prostor u prizemlju Akademije u sklopu kojega su galerija i multimedijalna dvorana koja pokriva sve potrebe Akademije u vidu održavanja izložbi, seminara, tribina i sl.Copyright © 2021 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.