Full-time teachers and part-time teachers
...
...
Antun Karaman, povjesničar umjetnosti, muzejski savjetnik i sveučilišni profesor rođen je u Dubrovniku 1945. Godine. U Dubrovniku je pohađao Klasičnu gimnaziju, a nakon završene gimnazije upisao se na Filozofski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao 1970.godine; na istom fakultetu završio je poslijediplomski magistarski studij (1986. godine, naslov teme „Antun Masle, Život i djelo“) te obranio doktorsku disertaciju (1997. godine, naslov teze "Kolorizam dubrovačkog slikarskog kruga"). Od 1970. do 2005. godine radio je u Umjetničkoj galeriji (do 1999. na mjestu ravnatelja, a od 1999.-2005. na mjestu muzejskog savjetnika), a od 2005. do umirovljenja 2015. bio je nastavnikom na Sveučilištu u Dubrovniku. Od 2000. radno je angažiran i na Sveučilištu u Mostaru – na ALU u Širokom Brijegu i Filozofskom fakultetu u Mostaru. Objavio je 13 knjiga (među kojima se ističu likovne monografije o životu i djelu Antuna Masle, Iva Dulčića, Đura Pulitike i Josipa Škerlja, te Kolorizam dubrovačkog slikarskog kruga) i pedesetak znanstvenih članaka (poglavlja u knjigama i zbornicima), te više od dvije stotine stručnih članaka, kritika i osvrta u časopisima i dnevnom tisku te predgovora u katalozima izložaba; također, autor je scenarija za desetak dokumentarnih TV filmova o dubrovačkim umjetnicima. Izabran u zvanje redovitog profesora u lipnju 2010.godine.
Jure Zovko rođen je 20. studenoga 1957. u Širokom Brijegu. Studirao je u Sarajevu (1978.-1980.) i u Freiburgu/Br (1981.-1989.) filozofiju, filozofiju religije i germanistiku. Magistrirao 1985. iz filozofije na Sveučilištu u Freiburgu s temom o pojmu istine kod Platona i Heideggera. Na istom sveučilištu obranio je 29. siječnja 1989. doktorat iz filozofije s temom o hermeneutici Friedricha Schlegela. Od prosinca 1990. zaposlen je na Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu. Bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu znanosti i tehnologije (1993.-2000.). Od 2000. godine predaje Ontologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, danas Sveučilište u Zadru. Jedan je od osnivača Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i prvi pročelnik studijskoga smjera filozofije. Sudjelovao na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima kao pozvani predavač. Bio je gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Mainzu, Tübingenu i Sarajevu, te stipendist/istraživač na ustanovi Center for Hellenic Studies u Washingtonu. Redoviti je član uglednih filozofskih akademija L'Institut international de philosophie (Paris) i L' Académie Internationale de Philosophie des Sciences (Bruxelles). Izabran je 2012. za Conseiller du comite´ de cooptation de Institut International de philosophie (Paris). Dopredsjednik je ugledne filozofijske udruge Internationale Hegel-Gesellschaft. Suizdavač međunarodnog časopisa Hegel-Jahrbuch te niza Hegel-Forschungen kod uglednog izdavača Walter de Gruyter. Ugledan je stručanjak za klasičnu njemačku filozofiju koji je radove objavljivao kod izadvača Frommann-Holzboog, Felix Meiner, Schoeningh, Reclam.​
...
...
...
...
Silva Radić rođena je 4. studenoga 1975. godine u Makarskoj. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnome gradu. Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru sa sjedištem na Širokom Brijegu pohađala je od 1997. do 2002. godine. Diplomirala je na slikarskome odjelu u klasi prof. Ante Kajinića. Tijekom studija stručno se usavršavala na Ecole Nationale Superieure d'Arts u Lorientu, u Francuskoj. Godine 2005. završila je poslijediplomski studij Ars sacra na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokome Brijegu kod mentora prof. Ante Kajinića i pročelnika studija prof. Vasilija Josipa Jordana čime je stekla zvanje magistrice slikarstva Ars sacra. Od 2006. godine asistentica je na kolegijima slikarske i grafičke tehnologije i zidne slikarske tehnike na širokobriješkoj Akademiji. Godine 2012. na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru obranila je doktorsku disertaciju Simbolika crteža i njezina uloga u suvremenom sakralnom slikarstvu pod mentorstvom prof. Antuna Borisa Švaljeka, čime je ispunila uvjete za stjecanje naslova doktorice umjetnosti (dr. art.), polje likovnih umjetnosti, grana slikarstvo. Od strane Senata Sveučilišta u Mostaru izabrana je u zvanje docentice 2013. godine na kolegijima: slikarska tehnologija I, slikarska tehnologija II, teorija znaka, uvod u diplomski rad – slikarstvo I, II, III na diplomskome studiju, te zidne tehnike I, zidne tehnike II, slikarske tehnike I, slikarske tehnike II, ikonografija i ikonologija I, ikonografija i ikonologija II i uvod u doktorski rad (praktikum) na poslijediplomskome doktorskom studiju Ars sacra. Na ovome je doktorskom studiju 2013. godine izabrana za supervizoricu studija. Izlagala je na više od stotinu samostalnih i skupnih izložaba. Autorica je vitraja Kraljica Katarina Kosača u Trebižatu pokraj Čapljine, šest vitraja u Crkvi sv. Ilije u Masnoj Luci na Blidinju, triju postaja križnog puta u Crkvi navještenja Gospodinova na Širokom Brijegu, mozaika Blažena Djevica u Ilićima, idejnoga rješenja vitraja za Crkvu bl. Alojzija Stepinca u Orašju i koautorica glazbeno-likovne mape Misa u izdanju širokobriješke Matice hrvatske. Objavila je nekoliko stručnih članaka u časopisima za umjetnost, kulturu i znanost, te bila urednicom Vodiča kroz sveučilišni poslijediplomski doktorski studij. Članica je ULUBiH-a, ULU-a En Face i HULU-a Split.
Doc. dr. art. DRAGANA NUIĆ-VUČKOVIĆ rođena 1965. godine u Ljubuškom. Nakon školovanja u Metkoviću, diplomirala na ALU u Zagrebu 1991. godine interdisciplinarni studij slikarstva i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu (slikarska klasa prof. Eugena Kokota). Poslijediplomski studij slikarstva završila na ALU u Sarajevu 2010. godine. Članica je Ulubih-a, HULU Split i ULU En Face. Izlagala na četrdeset i tri samostalne izložbe i sudjelovala na mnogo skupnih selektivnih izložbi u BiH i inozemstvu. Dobitnica više strukovnih nagrada za crtež i slikarstvo u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Uvrštena u kolekciju Umjetničke galerije BiH u Sarajevu. Godine 2015. doktorirala u polju slikarstva na ALU u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru, pod mentorstvom prof. Josipa Alebića. Docentica je na ALU u Širokom Brijegu na kolegijima Metodika i Povijest umjetnosti.
Rođena 30. ožujka 1974. u Imotskom. Srednju školu primijenjene umjetnosti u Splitu završila 1993. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu 2000. godine na Odsjeku grafike u klasi prof. Mire Petrica. Studijski boravila u Ljubljani 2001./2002. god. na Akademiji likovnih umjetnosti kod prof. Branka Suhya na Odsjeku slikarstva. Od 2002. godine radi na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu u svojstvu demonstratora, od 2003. dužnost mlađeg asistenta, od 2010. višeg asistenta. Magistrirala je na poslijediplomskom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na Odsjeku grafike kod mentora Akademika prof. emeritusa Dževada Hoze 2010. godine. Dobitnica je 1. nagrade za grafiku na Revijalnoj izložbi na HULU BiH u Sarajevu 2010. Izlagala je dvadeset samostalnih izložbi i sudjelovala preko stotinu skupnih selektivnih izložbi u BiH, Hrvatskoj i inozemstvu. BiH. Autorica je slika Životopisa sv. Antuna i sv. Franjo u crkvi sv. Ante na Uzarićima pokraj Širokog Brijega. Članica je ULUBIH-a Sarajevo, ULU-a En Face Široki Brijeg, HULU-a Split te Udruge književnika „Ivan Raos“ Medov Dolac kraj Imotskog.
...
...
...
...
Rođen u Mostaru 17.2.1984. godine. Završio srednju školu fra Slavko Barbarić u Čitluku 2002. godine. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu 2008. godine na odjelu grafike u klasi Mire Petrica. od 2009. godine radi kao asistent na Akademiji. Od 2014. godine pohađa poslijediplomski doktorski studij ARS SACRA. Dobitnik je nagrade M-TEL projekt povezivanje Banja Luka 2011. Nagrada za grafiku na 33. Međunarodnom mini printom u Cadaquesu Barcelona 2013. godine. Izlagao je na vise samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u D. Ograđeniku i Širokom Brijegu.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


Copyright © 2021 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.