REZULTATI PREGLEDA MAPA 7.9.2018. GODINE


 

Široki Brijeg,  7.rujna 2018. godine

 

     

 

 

POPIS STUDENTA ČIJE MAPE ZADOVOLJAVAJU PRISTUP PRIJAMNOM ISPITU

 

Rb.

 

Ime i prezime kandidata

1.

MARIJA MAGDALENA (TOMISLAV) VUKADIN

2.

ITA (MIJO) KOSOVIĆ

3.

MAJA ( VLADIMIR) KIŠ

4.

MONIKA (DAMJAN) PULJIĆ

5.

SAMUEL (DRAGAN ) MATIJEVIĆ

6.

DORA ( IVO ) SOLDO

7.

 MARIJA( IVAN) SOLDO

8.

SARA (ZORAN) ČELIĆ

9.

MARIJA ( NEDJELJKO) KRTALIĆ

10.

LANA (HUSEIN) REBAC

11.

IVAN (DRAŽEN)  ŠIMIĆ

12.

MARKO ( DRAGAN ) ŽILIĆ

13.

MARIN ( TONĆI) RENDIĆ

14.

BOŽE (JOSIP ) MARKOVIĆ

15.

ANĐICA (IVAN) LJUBIČIĆ

16.

ADRIJANA (MIROSLAV) KNEZOVIĆ

17.

DOMINIK JOSIP( ROBERT) TEISLER

18.

GABRIJELA (TOMISLAV ) VUČEMIL

19.

MIHAELA ( BORIVOJ)  ZLOJIĆ

20.

ANICA  ( IVICA) SLIŠKOVIĆ

21.

JOSIPA ( KRUNO ) JELAVIĆ

 

 

 

 

 

 07.09.2018
Obavijesti Prijamni ispitCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.