Popis kandidata koji su položili prijamni ispit na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru od 10.9.2018. do 12.9.2018. godine


 

 

 

 

 

 

 

  Popis kandidata koji su položili prijamni ispit na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru od 10.9.2018. do 12.9.2018. godine


 

 

 

1.        ITA (MIJO) KOSOVIĆ                                                     79

 

2.        MONIKA (DAMJAN) PULJIĆ                                         72

 

3.        MAJA ( VLADIMIR) KIŠ                                                  71

 

4.        MARIJA MAGDALENA (TOMISLAV) VUKADIN          69

 

5.        SAMUEL (DRAGAN ) MATIJEVIĆ                                 68

 

6.        DORA ( IVO ) SOLDO                                                     65

 

7.        LANA (HUSEIN) REBAC                                                 64

 

8.        MARIJA ( NEDJELJKO) KRTALIĆ                                   58

 

9.        ADRIJANA (MIROSLAV) KNEZOVIĆ                             56

 

10.      IVAN (DRAŽEN)  ŠIMIĆ                                                 54

 

11.      MARIN ( TONĆI) RENDIĆ                                             50

 

12.      SARA (ZORAN) ČELIĆ                                                    48

 

13.      MARKO ( DRAGAN ) ŽILIĆ                                            45

 

14.      BOŽE (JOSIP ) MARKOVIĆ                                            44

 

15.      JOSIPA ( KRUNO ) JELAVIĆ                                          40

 

16.      GABRIJELA (TOMISLAV ) VUČEMIL                            39

 

17.      MIHAELA ( BORIVOJ)  ZLOJIĆ                                     38

 

18.      ANĐICA (IVAN) LJUBIČIĆ                                             37

 

19.        MARIJA( IVAN) SOLDO                                              36

 

20.       ANICA  ( IVICA) SLIŠKOVIĆ                                         33

 

21.     DOMINIK JOSIP( ROBERT) TEISLER                            30

 

 

 

 

 

                                           Povjerenstvo:

 

                                                      Izv.prof. Silva Radić

 

                                  

 

                                                    V.asis. Mateja Galić

 

                                                        

 

                                                            V. asis. Darko Dugandžić

 

                                                                           

 

 

 

 12.09.2018
Obavijesti Prijamni ispitCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.