STUDENTI KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ KOLEGIJA TEORIJA ZNAKA NA PRVOME ROKU
Obavijesti Integrirani studij


Sandra Antić    dovoljan (2)
Josipa Lasić    vrlo dobar (4)
Kristina Livančić    dobar (3)
Manuela Mandić    vrlo dobar (4)
Mirza Muhadžić    vrlo dobar (4)
Milana Nižić    dobar (3)
Lucia Pavlišinova    vrlo dobar (4)
Viktorija Srbalj    dobar (3)
Ana Šimić    vrlo dobar (4)
Jelena Udovićić    izvrstan (5)
Mateja Vukelić    dovoljan (2)

Ostali studenti nisu položili.

doc. Silva Radić08.02.2017
Obavijesti Integrirani studijCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.