ANKETAOdluka o upisu studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj 2020./2021. godini.


Odluku o upisu studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj 2020./2021. godini na Sveučilištu u Mostaru možete pronaći  na linku....

http://alu.sum.ba/dokumenti/Odluka_o_upisu_studenata_u_I_god_ak_20_21.pdf29.04.2020
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.