Odluka o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju likovnih umjetnosti