OBAVIJEST ZA DIPLOMANTE


OBAVIJEST ZA  DIPLOMANTE

Studenti koji diplomski rad brane u prvom terminu, dužni su ga poslati na mail ALU u wordu do 20.5.2021. godine, na pregled kako bi se utvrdilo je li izrađen prema Pravilniku za izradu diplomskih radova.

Nakon pregleda radova studenti su dužni isprintati rad u pet primjeraka i predati ukoričena tri primjeraka u referadu do 7.6.2019. godine te prijaviti obranu diplomskog rada ( obrazac dostupan u dokumentima na web stranici ) uz provjeru upisanih ocjena u ISS sustavu.

I. termin obrane je 28. 6. 2021. godine u 10 h.

Studenti koji diplomski rad brane u drugom terminu, dužni su ga poslati na mail ALU u wordu do do 3.9.2021. godine na pregled kako bi se utvrdilo jeli izrađen prema Pravilniku za izradu diplomskih radova.

Nakon pregleda radova studenti su dužni isprintati rad u pet primjeraka i predati ukoričena tri primjeraka u referadu do 10.9.2021. godine te prijaviti obranu diplomskog rada ( obrazac dostupan u dokumentima na web stranici ) uz provjeru upisanih ocjena u ISS sustavu.

II. termin obrane je 20. 9. 2021. godine u 10 h.

Diplomanti su također dužni prijaviti diplomski ispit na ISS profilu najkasnije 7 dana prije termina obrane.05.05.2021
Obavijesti diplomski studijCopyright © 2021 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.