NATJEČAJ za izbor dekana - Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru


Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke o raspisivanju javnog natječaja, ur.broj: 08-01-1405/17 Umjetničko-nastavno vijeće Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru raspisuje:

N A T J E Č A J za izbor dekana

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Mostaru. Za dekana može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta i raspoređen na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta na kojoj se bira za dekana. Dekan se bira na razdoblje od četiri (4) godine. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju prethodno naznačenih uvjeta, program rada i razvoja Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru za mandatno razdoblje.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu:
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru
Kardinala Stepinca 16, 88220 Široki Brijeg
s naznakom „Prijava na natječaj za izbor dekana“02.03.2017
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2021 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.