ANKETAPOZIV za registraciju studenata s posebnim potrebama


Ured za podršku studentima s posebnim potrebama je jedno od koordinacijskih tijela na Sveučilištu u Mostaru. Ured je osnovan u sklopu Tempus projekta “Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP). Glavni cilj Ureda je potpuna integracija studenata s posebnim potrebama u sustav visokog obrazovanja na Sveučilištu u Mostaru.

Studenti s posebnim potrebama su heterogena skupina koja uključuje studente sa:
• motoričkim poremećajima
• oštećenjem sluha
• oštećenjem vida
• specifičnim teškoćama u učenju
• mentalnim poremećajima
• poremećajima govorno-jezične komunikacije
• kroničnim bolestima
• poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima
• ostalim poteškoćama koje studente stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na kolege.

Studenti s posebnim potrebama, bez obzira na stupanj tjelesnog oštećenja, imaju pravo zatražiti pomoć u praćenju nastave, kao i individualizirano prilagođeni način polaganja ispita i kolokvija tijekom studija.

Stoga, pozivamo sve studente koji pripadaju jednoj od gore navedenih kategorija da što prije ispune obrazac za registraciju na web stranici www.sve-mo.ba/spp ili osobno u Uredu (zgrada FPMOZ-a u Rodoču, ured 25A). Prijava je anonimna a informacije strogo povjerljive i dostupne samo voditeljici Ureda isključivo u svrhu ostvarivanja prava studenata.

Studenti, čak i ako ne tražite konkretnu pomoć, važno je da svejedno popunite ovaj obrazac zbog informacija o broju studenata s posebnim potrebama i kategorijama tih potreba, a sve u svrhu unaprijeđenja studentskog standarda na Sveučilištu u Mostaru.06.03.2017
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.