ANKETAUlična umjetnost: Moj grad u EU” POZIV ZA SUDJELOVANJE


Ulična umjetnost: 

Moj grad u EU”

POZIVNO TAKMIČENJE

Januar/mart 2018. 

Tema konkursa

 

Ulična umjetnost udahnula je novi život fasadama diljem Evrope i omogućila umjetnicima da ostave 

svoje  umjetničke  tragove  na  ulicama  grada.  EU  info  centar  u  BiH  i  kancelarije  u  Banja  Luci,  Brčko 

Distriktu  i  Mostaru  su,  u  saradnji  sa  gradskom  administracijom,  identifikovali  lokacije  koje  će  se 

ponuditi mladim kreativcima da ih uljepšaju u sklopu takmičenja koje promoviše uličnu umjetnost. 

Pozivamo mlade umjetnike, učenike srednjih umjetničkih škola, studente umjetničkih akademija da 

na  temu  “MOJ  GRAD U EU”,  pošalju  svoje  rješenje  za  ponuđeni  prostor.  Kao  odgovor  na  konkurs 

potrebno je dostaviti skicu predloženog rješenja. 

Uslovi učešća u konkursu

• Pravo učešća na ovom takmičenju imaju svi građani BiH (pojedinačno ili kao grupa).

• Radovi koje učesnici šalju moraju biti autorski.

• Krajnji rok za prijem radova je 31. mart 2018. godine.

• Pravo učešća nemaju zaposleni u Delegacije Europske unije i EUSR-a u BiH, EU info centra i 

članovi njihovih užih porodica. 

Predaja radova

Radove je potrebno poslati na e-mail: info@euic.ba, sa naznakom „Moj grad u EU“ u periodu : 31 

januar- 15 mart 2018.

Sve prijave treba da uključuju sljedeće podatke:

• Ime i prezime autora

• Naziv rada i kratak opis

• Potreban materijal za realizaciju, vremenski rok za realizaciju

• Kontakt podaci autora (broj telefona, e-mail adresa, adresa stanovanja)

EUIC će formirati žiri koji će biti sastavljen od predstavnika Delegacije EU u BiH, istaknute osobe iz 

javnog života BiH i uposlenika EU info centra. Ocjenjivački žiri će bodovati tehničku izvodljivost rada, 

kreativnost i koliko rad odgovara temi “MOJ GRAD U EU”.

Nagrade

Autor pobjedničkog rada će biti nagrađen realizacijom predloženog rada i novčanom nagradom u 

iznosu od 400 EUR. 

Dodatne informacije

Autor ustupa prava na korištenje svih  objavljenih radova  u okviru konkursa EUIC.   Učesnici moraju 

biti autori  podnesaka. Organizator se  odriče odgovornosti u slučaju  povrede ovog prava od strane 

trećeg lica. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona 033/206 851, 227 082 ili na email: info@euic.ba.

 20.03.2018
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.