Obrana diplomskog rada-termini


 

 

Studenti koji diplomski rad brane u prvom terminu, dužni su ga predati u referadu do 8.6.2018. godine uz uredno upisane polozene ispite u indeksu na uvid.

I. termin obrane je 22.6.2018. godine u 11 h.

 

Studenti koji diplomski rad brane u drugom terminu, dužni su ga predati  u referadu do 8.9.2018. godine uz  uredno upisane polozene ispite u indeksu na uvid.

Drugi termin obrane je 18. 9. 2018. godine u 11 h.

 

Diplomski rad treba biti konačan i odobren od mentora i uvezan u tvrdi uvez u pet primjeraka, tri za arhivu a preostali za diplomanta i mentora.

 

Diplomanti su također dužni prijaviti diplomski ispit na ISS profilu, te prijaviti obranu diplomskog rada najkasnije sedam dana prije odabranog termina u studentskoj referadi.

 

 21.05.2018
Obavijesti Integrirani studijCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.