Obavijesti- uvjeti upisa u 2018./2019.godinu ( prijave, mape)


UVJETI UPISA ZA AKADEMSKU 2018./2019.

Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit. Kandidati su dužni uz prijavu, osim propisane dokumentacije, predati mapu domaćih radova koja treba sadržavati slobodne radove po opservaciji i imaginaciji minimalno tridesetak radova u boji i crtežu. Radovi trebaju biti u mapi tvrdih korica, formata 70x100 cm. 

Nakon pregleda mapa objavljuje se popis kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu.

 

II. TERMIN ZA PRIJEM MAPA ZA PRIJEMNI ISPIT U RUJNU

OD 3.9.2018.- 7.9.2018.U PERIODU OD 10-13 SATI 

 

PROPISANA DOKUMENTACIJA UZ MAPU:

Svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi kao i dokument o položenom razredbenom ispitu. 

Dokument o državljanstvu/domovnica Rodni list (mogu bit ovjerene kopije)

Osobni podaci kandidata; adresa, br. mobitela, e-mail (biografija) 

Akontacija za prijavu i pregled mape u iznosu od 100 KM na račun Akademije UNICREDIT BANK DD MOSTAR BR. RAČUNA 3382202200172004 (PRILOŽITI UPLATNICU UZ PRIJAVU.) 23.08.2018
Obavijesti Prijamni ispitCopyright © 2019 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.