Novosti
NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „ARS SACRA“ U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „ARS SACRA“ U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

Naziv studija: poslijediplomski doktorski sveučilišni studij „Ars Sacra“

Trajanje studija: tri godine

Znanstveno/umjetničko područje: umjetnost

Polje: likovna umjetnost

Grane: slikarstvo / kiparstvo / grafika

Akademski stupanj: doktor umjetnosti (dr. art.)

Broj ECTS bodova: 180

Visina školarine: 4.000,00 konvertibilnih maraka po godini

Uvjeti upisa:

 • završen sveučilišni diplomski studij slikarstva/kiparstva/grafike (magistar slikarstva/kiparstva/grafike) i osvojeno najmanje 300 ECTS bodova;
 • prosječna ocjena iz svih kolegija tijekom studiranja mora biti najmanje 3.5;
 • za studente koji su stekli kvalifikacije po starim studijskim programima (do uvođenja bolonjskog sustava) uz uvjete utvrđene starim studijskim programom, vrijedi da moraju imati završen odgovarajući studij u polju likovnih umjetnosti, grane slikarstva/kiparstva/grafike (akademski slikar/kipar/grafičar – VII/1) i također prosječnu ocjenu iz svih kolegija diplomskog studija najmanje 3.5;
 • priložena stvarateljska dokumentacija pristupnika (katalozi, CD-i, stručne recenzije, bibliografija…);
 • najmanje dvije preporuke za ovaj studij od nastavnika koji imaju izbor u zvanje docenta/izvanrednog profesora/redovitog profesora u polju likovnih umjetnosti.

Potrebno je priložiti:

 • prijavu na natječaj (preuzeti na www.alu.sum.ba);
 • ovjerenu kopiju osobne iskaznice;
 • rodni list ili ovjerenu kopiju;
 • ovjerenu kopiju diplome i dodatka diplomi s integriranog diplomskog studija ili ovjerene kopije diploma i dodataka diplomi s preddiplomskog i diplomskog studija (ako je pristupnik završio dva ciklusa);
 • ovjerenu kopiju rješenja o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome/diploma koja je stečena u inozemstvu;
 • original ili ovjerenu kopiju prijepisa ocjena, te prosjek ocjena u koji su uključene sve godine studiranja;
 • životopis i stvarateljsku dokumentaciju (katalozi, CD-i, stručne recenzije, bibliografija…)
 • dvije preporuke od nastavnika koji imaju izbor u zvanje docenta/izvanrednog profesora/redovitog profesora u polju likovnih umjetnosti.

Rok za podnošenje prijava: trideset (30) dana od dana objave natječaja.

Prijava s dokumentima podnosi se osobno (u referadi Akademije svakim radnim danom od 9 do 11 sati) ili poštom na adresu: 

Sveučilište u Mostaru 

Akademija likovnih umjetnosti

Kardinala Stepinca 16

88 220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

s naznakom Za natječaj za upis na doktorski studij „Ars Sacra“

Sve detaljne informacije mogu se dobiti na e-mail: alu@sum.ba