Radionice za obradu stakla i metala

Tijekom akademske 2017./2018. na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru pokrenute su radionice za obradu stakla i metala što studentima omogućuje dodatno stjecanje znanja i vještina prvenstveno na preddiplomskim i diplomskim studijima Slikarstva i Kiparstva, a jednako tako mogu izabrati izborni kolegij Izborni-praktikum u prvom i drugom semestru diplomskih studija Slikarstva, Kiparstva i Grafike, usko vezan uz djelovanje radionica poput lijevanja metala i izrade vitraja. Njihovim pokretanjem značajno se proširio i djelatni prostor Akademije za dvije nove laboratorije/radionice edukativno/tehničkog karaktera. Osim što su studenti dobili mogućnost stjecanja dodatnih znanja i vještina, pokretanjem radionica za obradu stakla i metala ostvarili su se i uvjeti za suradnju s gospodarskim sektorom i mogućnost korištenja navedenih radionica u komercijalne svrhe kao dodatni izvor prihoda za Akademiju likovnih umjetnosti.