O nama

Naziv Akademija (grčki: Ἀκαδημία) vuče podrijetlo od filozofske škole koju je 387. godine prije Krista osnovao Platon u Akademovu vrtu, a danas je uobičajen naziv za ustanovu posvećenu naprednomu učenju i širenju znanja na nekome specifičnom području. Jedna od njih je i Akademija likovnih umjetnosti na Širokome Brijegu. Kao što Sveučilište u Mostaru svoje korijene ima u Franjevačkoj teologiji koja je 1895. godine osnovana u Mostaru, tako i Akademija likovnih umjetnosti na Širokome Brijegu svoje korijene vuče od Franjevačke galerije i umjetničkoga ozračja što se oko nje formiralo. Inicijatori ideje o osnivanju Akademije bili su čelni ljudi Franjevačke galerije, a Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru na sjednici održanoj 11. siječnja 1996. donijelo je odluku o osnivanju Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru sa sjedištem na Širokome Brijegu. Time je Akademija likovnih umjetnosti postala umjetničko-nastavna ustrojbena jedinica Sveučilišta u Mostaru. U akademskoj 2009./2010. kiparski je odjel premješten u novoizgrađenu zgradu rađenu samo za tu namjenu. Zgrada se nalazi u kompleksu Akademije likovnih umjetnosti. U glavnoj je zgradi došlo do preraspodjele prostornih kapaciteta između slikarskog i grafičkog odjela što je uvjetovalo kvalitetnijim nastavnim procesom na svim odjelima. Ujedno se stvorio preduvjet za proširenje djelatnosti Akademije.

 

Od akademske 2013./2014. godine na Akademiji se primjenjuje ISS – informacijski sustav Sveučilišta, a iste godine je i uređen galerijski prostor u prizemlju Akademije u sklopu kojega su galerija i multimedijalna dvorana koja pokriva sve potrebe Akademije u vidu održavanja izložbi, seminara, tribina i sl.

Provedbom bolonjskoga procesa na Sveučilištu od 1. listopada 2005. godine, studij je bio ustrojen kao integrirani studij u trajanju od pet godina, pri čemu su se studenti mogli opredijeliti za slikarski, kiparski i grafički smjer, a nakon završetka studija stjecao se akademski naziv magistra slikarstva/kiparstva/grafike. Od akademske 2018./19. godine integrirani studij je zamijenjen reformiranim preddiplomskim i diplomskim studijskim programom po ustroju 3+2, s istim smjerovima te unaprjeđenim modulom nastavničkih kompetencija, pri čemu se završetkom preddiplomskog studija stječe akademski naziv prvostupnika slikarstva/kiparstva/grafike, a završetkom diplomskog studija akademski naziv magistra slikarstva/kiparstva/grafike.

 

U okviru Akademije do 2011. godine postojao je dvogodišnji poslijediplomski, odnosno magistarski studij, a u skladu s bolonjskim procesom, po kojem se provode svi studijski programi na Akademiji, godine 2011. usvojen je nastavni plan i program i pokrenut je poslijediplomski trogodišnji doktorski studij slikarstva „Ars Sacra“. Završetkom toga studija stječe se titula doktora umjetnosti, a prva umjetnička doktorska disertacija obranjena je u studenome 2012. godine.

 

Od svoga osnutka do danas Akademija postala samo srce sustava umjetnosti, ili, mehanicističkom metaforom rečeno, glavni generator u sustavu likovne umjetnosti ne samo u Širokome Brijegu, Mostaru i Hercegovini nego i mnogo širim okvirima i različitim kontekstima. Pokazatelj značenja i ugleda Akademije jest i činjenica da su tijekom godina postojanja kroz njezine klase prošli studenti iz BiH, Hrvatske, Ukrajine, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Njemačke i Slovačke. O kvaliteti njezinoga rada svjedoči i godišnju nagradu za „lidera u prestižu i kvaliteti 2008.“, koji je Akademiji dodijelila španjolska nakladnička kuća „Actualidad“ iz Madrida.