Uprava

Uprava

izv. prof. dr. art. Svetislav Cvetković, dekan  
 prof. dr. art Silva Radić, prodekanica za umjetnički rad
doc. Darko Dugandžić, prodekan za međunarodnu suradnju
doc. Mateja Galić, prodekanica za nastavu i studente
dipl. iur. Nikol Zadro, tajnik akademije

Službe

Studentska služba
 
 
Služba za opće i tehničke poslove
 
 
Računovodstvena služba
 Marija Naletilić
marija.naletilic@alu.sum.ba  
 
 
Knjižnica