Novosti
OBAVIJEST ZA  STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA STUDIJA NA ALU

OBAVIJEST ZA  STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA STUDIJA NA ALU

Široki Brijeg,  11. 4. 2024. godine

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

ŠIROKI BRIJEG

OBAVIJEST ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA STUDIJA NA ALU

Studenti završnih godina diplomskih studija koji planiraju braniti diplomski rad do kraja akademske godine ( do 30. 9. 2024. godine) dužni su prijaviti temu diplomskog rada do 30. 4. 2024. godine na obrascu dostupnom na webu https://alu.sum.ba/dokumenti/ , a koji je potpisan od strane mentora.

Navedeni potpisani obrazac predati u studentsku službu.