Novosti
OBAVIJEST ZA  DIPLOMANTE u ak. 23./24. godini.

OBAVIJEST ZA  DIPLOMANTE u ak. 23./24. godini.

Studenti koji diplomski rad brane u prvom terminu, dužni su ga poslati na mail ALU u wordu do 27. 5. 2024. godine, na pregled kako bi se utvrdilo je li izrađen prema Pravilniku za izradu diplomskih radova.

Nakon pregleda radova studenti su dužni isprintati i ukoričiti rad u pet primjeraka i predati tri primjeraka u referadu do 7. 6. 2024. godine te prijaviti obranu diplomskog rada ( obrazac dostupan u dokumentima na web stranici ) uz provjeru upisanih ocjena u ISS sustavu te ukoliko nedostaje upisana ocjena, obrana se ne može prijaviti.

I. termin obrane je 25. 6. 2024. godine u 10 h.

Studenti koji diplomski rad brane u drugom terminu, dužni su ga poslati na mail ALU u wordu do do 3. 9. 2024. godine na pregled kako bi se utvrdilo jeli izrađen prema Pravilniku za izradu diplomskih radova.

Nakon pregleda radova studenti su dužni isprintati i ukoričiti rad u pet primjeraka i predati tri primjeraka u referadu do 12. 9. 2024. godine te prijaviti obranu diplomskog rada ( obrazac dostupan u dokumentima na web stranici ) uz provjeru upisanih ocjena u ISS sustavu te ukoliko nedostaje upisana ocjena, obrana se ne može prijaviti.

II. termin obrane je 18. 9. 2024. godine u 10 h.

Diplomanti su također dužni prijaviti diplomski ispit na ISS profilu najkasnije 5 dana prije termina obrane.