Sveučilište u Mostaru
Akademija likovnih umjetnosti

 • Lokacija

  Kardinala Stepinca 16,
  88220 Široki Brijeg
  Bosna i Hercegovina

 • Telefon

  + 387 39 708 632

 • Žiro račun

  UniCredit bank d.d. Mostar
  3381302271341628

  Račun za uplate iz inozemstva UniCredit Bank d.d. Mostar
  BA39 3381 3048 7133 7776

 • Email

  alu@sum.ba

 • Tajnik akademije

  Nikol Zadro, dipl.iur.
  Tel: + 387 39 708 632
  nikol.zadro@alu.sum.ba

 • Računovodstvena služba

  Ivo Miličević
  Tel: + 387 39 708 578
  ivo.milicevic@alu.sum.ba

 • Studentska služba ISS administracija

  Tel: + 387 39 708 632
  alu@sum.ba