Novosti
Sažetak doktorske disertacije mr. art. Vesne Sušac

Sažetak doktorske disertacije mr. art. Vesne Sušac

Prema čl. 14 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru, ur. broj: 01-2379/14 od 16. prosinca 2014. godine, objavljen je sažetak doktorske disertacije mr. art. Vesne Sušac pod naslovom:

 Reljefno oblikovanje portala u funkciji simboličke transformacije iz profanog u svjetlo sakralnog.