Novosti
Rezultati razredbenog postupka za ak. 2023./2024. godinu

Rezultati razredbenog postupka za ak. 2023./2024. godinu

Rang lista kandidata koji su položili razredbeni postupak u statusu REDOVIT (napomena – odabrati način studiranja).

https://upisi.sum.ba/fakultet/rang_lista?fakultet=994

Napomena: kroz sustav eUpisi bit će poslane upute o upisu.

Za sve nejasnoće možete se obratiti na mail alu@sum.ba