Novosti
Rezultati prijemnog ispita za diplomski smjer Scenarij- intervju

Rezultati prijemnog ispita za diplomski smjer Scenarij- intervju

Komisija u sastavu Dragan Komadina, Damjan Kozole, Ognjen Sviličić, odlučila je da se

na diplomski studij Scenarij prime sljedeći kandidati.

1. Ana Franjčević

2. Antonia Petrina

3. David Lucijan Rožman