Novosti
Javna obrana doktorskog rada mr. art. Ivane Gagić Kičinbači.

Javna obrana doktorskog rada mr. art. Ivane Gagić Kičinbači.

Javna obrana doktorskog rada mr. art. Ivane Gagić Kičinbači održat će se u četvrtak, 18.
srpnja 2024. godine s početkom u 13:30 sati u Sveučilišnoj galeriji Akademije likovnih
umjetnosti na Širokom Brijegu.

Naslov rada: CRTEŽ KAO MEDIJ IZRICANJA TRANSCENDENTNOG U SUVREMENOJ
UMJETNOSTI