ELEKTRONIČKA PRIJAVA ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Elektronička prijava za upis na fakultet pruža brojne prednosti: Preglednost: Na jednom mjestu studenti imaju pristup pregledu svih studijskih programa i fakulteta. To omogućava lako pretraživanje i usporedbu različitih opcija, što može pomoći u odluci o budućoj karijeri. Realno-vremensko praćenje rang liste i informacija o upisu: Elektronička prijava omogućuje studentima praćenje promjena na rang listi u stvarnom vremenu. Ova značajka…

INFORMACIJE O PRIJAVAMA NA DIPLOMSKI SMJER SCENARIJ

Prijave na diplomski smjer SCENARIJ odvijaju se u terminima navedenim za sve diplomske studije:  – 26.6.2023. do 4.7. 2023. godine – 1. 9. 2023. do 8.9.2023. godine Uz opće dokumente navedene u ranijoj objavi kandidati trebaju poslati sinopsis dugometražnog igranog filma na kartici teksta, sinopsis mora biti po originalnoj priči a ne adaptacija. Nakon oba kruga prijava, odabrati će se…

PRIJAVE ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ LIKOVNIH UMJETNOSTI- NOVO

Pravo upisa na preddiplomski studij likovnih umjetnosti imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu. Prijave, mape i dokumenti  zaprimat će se u dva termina: 26.6.2023.-4.7.2023.   1.9.2023.-8.9.2023.    Kandidati se prijavljuju na linku   https://upisi.sum.ba/   na kojem trebaju učitati tražene informacije i radove ( pratiti zadane korake). Uplata za prijemni ispit u iznosu od 50 KM vrši se također na linku putem…

UPISI NA DIPLOMSKI STUDIJ LIKOVNIH UMJETNOSTI, DIPLOMSKI STUDIJ GRAFIČKOG DIZAJNA, I DIPLOMSKI SMJER SCENARIJA

Za upis na prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija likovnih umjetnosti, grafičkog dizajna i diplomskog smjera Scenarija mogu kandidirati pristupnici koji su završili preddiplomski studij grafičkog dizajna, pristupnici koji su završili preddiplomski  scenarija, neki drugi preddiplomski studij na akademijama dramskih umjetnosti, zatim preddiplomski studij likovnih umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, kao i na drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu….